Лист Міністерства юстиції України від 13.04.2021 р. № 3068/8.4.2/32-21

Щодо видачі Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян для отримання допомоги на поховання


◦ Соціальне страхування

Міністерство юстиції України з метою формування єдиної практики застосування положень законодавства вважає за необхідне повідомити про таке.

Згідно зі ст. 49 Цивільного кодексу України смерть є актом цивільного стану, який підлягає державній реєстрації відповідно до закону та обов’язковому внесенню до Державного реєстру актів цивільного стану громадян в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Правові та організаційні засади державної реєстрації актів цивільного стану, в тому числі смерті, визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» (далі — Закон).

За загальним положенням, встановленим частиною четвертою ст. 9 Закону, для державної реєстрації актів цивільного стану подаються, зокрема, документи, які підтверджують факти, що підлягають державній реєстрації.

Відповідно до ст. 17 Закону державна реєстрація смерті проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану на підставі документа встановленої форми про смерть, виданого закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою; рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою, за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де настала смерть, та інших осіб.

Про факт державної реєстрації акта цивільного стану органами державної реєстрації актів цивільного стану видається відповідне свідоцтво, що передбачено частиною першою ст. 18 Закону.

Загальні правові засади здійснення в Україні діяльності, зокрема з поховання померлих, регулювання відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання визначено Законом України «Про поховання та похоронну справу» (далі — Закон про поховання).

Наразі частиною другою ст. 11 Закону про поховання встановлено, що виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, в установленому законодавством порядку в день звернення видаються:

  • лікарське свідоцтво про смерть — закладом охорони здоров’я;
  • свідоцтво про смерть та довідка про смерть — відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Зазначені документи можуть надаватися за дорученням виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов’язалася поховати померлого, іншій юридичній чи фізичній особі.

Пунктом 2 постанови КМУ від 22.08.2007 р. № 1064 передбачено, що довідки, видача яких здійснюється відділами реєстрації актів цивільного стану, складаються у формі витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі — Реєстр).

Відповідно до п. 3.3 розділу III Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 24.07.2008 р. № 1269/5, для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації смерті видається витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14) (далі — Витяг), у разі втрати якого на письмову заяву фізичної особи реєстратором за місцем складання актового запису про смерть видається дублікат з позначкою «Дублікат».

Зазначене кореспондується з п. 16 глави 5 розділу III Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 р. № 3307/5), відповідно до якого після державної реєстрації смерті відділ державної реєстрації актів цивільного стану видає Витяг. У разі державної реєстрації смерті виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення) ради видається довідка для отримання допомоги на поховання.

Про видачу Витягу та відповідної довідки в графі «Для відміток» обох примірників актового запису про смерть робиться відповідна відмітка і проставляється підпис заявника. У разі якщо Витяг та відповідна довідка не видані, в графі «Для відміток» актового запису про смерть про це робиться відмітка, яка засвідчується підписом заявника.

З огляду на викладене, законодавством не передбачено будь-яких обмежень щодо видачі довідки, Витягу для отримання допомоги на поховання під час державної реєстрації смерті, зокрема на підставі рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час або про оголошення її померлою.

Водночас, інформуємо, що відповідно до частини третьої ст. 31 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» допомога на поховання застрахованої особи призначається сім’ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП