Роз'яснення НАДС від 29.06.2022 р. № 155-р/з

Щодо включення періоду простою державного службовця та періоду перебування у відпустці без збереження заробітної плати до строку для присвоєння чергового рангу


◦ Воєнний стан
◦ Бюджетна сфера
25 липня 2022 р.

Відповідно до п. 3 частини третьої ст. 13 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі — Закон № 889) НАДС роз'яснює.

Ранги державним службовцям присвоюються відповідно до ст. 39 Закону № 889 та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 20.04.2016 р. № 306 (далі — Порядок № 306).

Частиною шостою ст. 39 Закону № 889 передбачено, що черговий ранг у межах відповідної категорії посад присвоюється державному службовцю через кожні три роки з урахуванням результатів оцінювання його службової діяльності.

Протягом строку застосування дисциплінарного стягнення, а також протягом шести місяців з дня отримання державним службовцем негативної оцінки за результатами оцінювання службової діяльності черговий ранг державному службовцю не присвоюється. Такі періоди не зараховуються до строку, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Згідно з абзацом другим п. 9 Порядку № 306 період перебування державного службовця у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та у відпустці без збереження заробітної плати для догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку не зараховується до стажу роботи для присвоєння чергового рангу.

Частиною третьою ст. 5 Закону № 889 встановлено, що дія норм законодавства про працю поширюється на державних службовців у частині відносин, не врегульованих Законом № 889.

Статтею 34 КЗпП визначено, що простій — це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Пунктом 5 частини першої ст. 7 Закону № 889 передбачено, що державний службовець має право на відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону.

Частиною другою ст. 58 Закону № 889 передбачено, що додаткові відпустки, зокрема відпустки без збереження заробітної плати, надаються державним службовцям відповідно до закону.

Так, п. 5 частини першої ст. 4 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96-ВР) встановлено, що одним з видів відпусток є відпустки без збереження заробітної плати (ст. 25, 26 Закону № 504/96-ВР).

Частиною першою ст. 26 Закону № 504/96-ВР передбачено, що за сімейними обставинами та з інших причин працівнику може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше 15 календарних днів на рік.

Разом з тим 24.03.2022 р. набрав чинності Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 р. № 2136-IX (далі — Закон № 2136).

Відповідно до частини третьої ст. 12 Закону № 2136 протягом періоду дії воєнного стану роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, встановленого частиною першою ст. 26 Закону № 504/96-ВР.

Враховуючи викладене, період простою державного службовця, а також період перебування державного службовця у відпустці без збереження заробітної плати протягом періоду дії воєнного стану зараховуються до строку, що дає право на присвоєння чергового рангу.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП