Кабмін постановою від 03.03.2023 р. № 185 затвердив Порядок проведення особами, уповноваженими правлінням Пенсійного фонду України, перевірок обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності. 

7 березня ця постанова була опублікована в газеті "Урядовий курʼєр". Отже, відсьогодні вона набула чинності.

Згідно з Порядком метою перевірки листків непрацездатності є здійснення контролю за обґрунтованістю формування (видачі) листків непрацездатності, медичних висновків про тимчасову непрацездатність. 

Перевірка листків непрацездатності проводиться уповноваженими посадовими особами територіального органу ПФУ та/або уповноваженими лікарями, перелік яких затверджується правлінням ПФУ.

Перевірка медичних висновків проводиться виключно уповноваженими лікарями.

Підставами для прийняття територіальним органом ПФУ рішення щодо проведення перевірки листків непрацездатності є:

  • виявлення невідповідностей шляхом проведення ризик-орієнтованого моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи Пенсійного фонду України.

У разі коли за результатами моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності виявлено листки непрацездатності, що потребують подальшої перевірки, територіальний орган Пенсійного фонду України протягом одного робочого дня приймає рішення щодо проведення  перевірки та робить відмітку у підставах для перевірки “За результатами моніторингу даних”.

Порядок проведення моніторингу електронного реєстру листків непрацездатності встановлюється правлінням Пенсійного фонду України;

  • повідомлення від НСЗУ про виявлення невідповідностей та/або застережень до даних, що містяться в медичному висновку за результатами здійснення заходів з верифікації даних в електронній системі охорони здоров’я;
  • звернення страхувальника (роботодавця);
  • звернення застрахованої особи щодо обґрунтованості виданого їй листка непрацездатності;
  • запити правоохоронних органів та рішення суду.