Чи має право ФОП отримати допомогу по безробіттю


12.08.2021

Верховний Суд вирішив спір між особою, яка мала статус ФОПа, та центром зайнятості щодо правомірності отримання такою особою допомоги по безробіттю.

Аргумент ФОПа на користь правомірності отримання допомоги по безробіттю полягав в такому.

На момент звернення до центру зайнятості, будучи зареєстрованим у статусі ФОПа, він не здійснював підприємницьку діяльність, не отримував прибутку, тому не було умисного невиконання своїх обов’язків та зловживання ними.

Позиція центру зайнятості — особа була зареєстрована як ФОП, тому не мала права на отримання статусу безробітного, що призвело до безпідставного надання йому статусу безробітного та незаконного отримання допомоги по безробіттю.

Суди першої та апеляційної інстанції підтримали сторону центру зайнятості та вказали на те, що особа на час звернення належала до працевлаштованого населення і не мала права отримувати передбачені законом соціальні послуги та матеріальне забезпечення на випадок безробіття.

Проте Верховний Суд у постанові від 24.04.2019 р. у справі № 757/17820/17-ц вважає, що суди дійшли помилкового висновку щодо наявності правових підстав для задоволення позовних вимог, оскільки центр зайнятості не довів у діях ФОПа умислу на зловживання своїми обов’язками чи свідомого надання неправдивих відомостей під час подання заяви про надання статусу безробітного. Адже на час звернення із заявою про надання статусу безробітного ФОП господарської діяльності фактично не здійснював, прибутків від такої діяльності не отримував.

Доводи центру зайнятості щодо повідомлення недостовірних даних, на підставі яких було прийнято рішення про надання статусу безробітного, не заслуговують на увагу, оскільки спростовуються обґрунтованими поясненнями ФОПа, що він вважав свою реєстрацію скасованою, оскільки з 2000 р. не подавав звітності. Крім того, ця інформація не є конфіденційною, і центр зайнятості не позбавлений права перевірити її під час прийняття рішення про надання статусу безробітного і призначення допомоги по безробіттю.

 


◦ Судова практика
ДЕМО ДОСТУП