Чи повинен роботодавець надавати час для пошуку нової роботи працівнику, який звільняється


12.02.2021

У Держпраці роз’яснили, чи може роботодавець надавати працівнику вільний від роботи час для пошуку роботи, якщо його попереджено про наступне звільнення у зв’язку із реорганізацією та скороченням штату.

Частиною третьою ст. 49-2 КЗпП встановлено, що одночасно з попередженням про звільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці власник або уповноважений ним орган пропонує працівнику іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації, крім випадків, передбачених цим Кодексом. За відсутності роботи за відповідною професією чи спеціальністю, а також у разі відмови працівника від переведення на іншу роботу на тому самому підприємстві, в установі, організації працівник, на власний розсуд, звертається за допомогою до державної служби зайнятості або працевлаштовується самостійно.

Ані згадана стаття КЗпП, ані законодавство України про працю не містить норм, які б зобов’язували роботодавця надавати вільний від роботи час для пошуку роботи працівнику, якого попереджено про вивільнення у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП).

Про це не зазначається також ні в Генеральній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2019–2021 роки, ні в Територіальній угоді про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Одеській області на 2020–2021 роки.

Але роботодавці в межах своїх повноважень і за власні кошти можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників (ст. 9-1 КЗпП). Документом, в якому зазвичай такі пільги встановлюються, є колективний договір. Правові засади застосування колективних договорів в Україні визначені в КЗпП, Законах України «Про колективні договори і угоди», «Про оплату праці», «Про охорону праці» тощо.

Таким чином, норма, що надає працівникам, попередженим про скорочення їх посад, певної кількості годин робочого часу із збереженням заробітної плати для пошуку нової роботи, має бути передбачена в колективному договорі з формулюванням зобов’язання роботодавця надавати працівникам, яких попереджено про скорочення їх посад, на їхнє прохання певну кількість годин робочого часу на тиждень із збереженням заробітної плати для пошуку нової роботи. Якщо зазначених положень у колективному договорі не міститься, то трудовий колектив може ініціювати включення цих положень до колдоговору. Якщо колективний договір не укладено, трудовий колектив може ініціювати проведення переговорів з роботодавцем щодо його укладання.

Якщо такі гарантії встановлено роботодавцем, то для їх надання працівникові необхідно подати письмову заяву, а роботодавцю видати відповідний наказ (розпорядження). Час для пошуку нової роботи на підставі положень колективного договору включається до складу робочого часу, в табелі обліку використання робочого часу такі години позначаються як години роботи, передбачені колдоговором («Р» або «01»). Час для пошуку нової роботи оплачується на загальних підставах.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Звільнення працівників
ДЕМО ДОСТУП