18 листопада у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 5344-д "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю". 

Ним пропонується створити сприятливі умови для працевлаштування осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом впровадження апробованих в інших країнах підходів до розвитку стимулюючих механізмів для роботодавців, розширення можливостей для осіб з інвалідністю. Зокрема:

  • пропонується запровадити сплату цільового внеску замість адміністративно-господарських санкцій за невиконання нормативу працевлаштування. Внесок передбачається у меншому розмірі, порівняно із розміром адміністративно-господарських санкцій, але обов’язок із його сплати встановлюється для усіх категорій роботодавців як приватного, так і публічного сектору;
  • розширюються категорії підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою для забезпечення працевлаштування осіб з інвалідністю шляхом створення підприємств трудової інтеграції та підприємств захищеного працевлаштування. Передбачається, що статус підприємства трудової інтеграції може набути будь-який суб’єкт господарювання за умови відповідності законодавчо визначеним критеріям;
  • закріплюється можливість заснування підприємств захищеного працевлаштування, які матимуть на меті не отримання прибутку, а забезпечення працевлаштування осіб із важкими формами обмежень функціонування;
  • встановлюється однакове законодавче зобов’язання з працевлаштування осіб з інвалідністю для роботодавців приватного та публічного секторів;
  • для забезпечення фінансової спроможності держави здійснювати заходи сприяння працевлаштуванню осіб з інвалідністю передбачається створення спеціального фонду державного бюджету шляхом накопичення внесків роботодавців. Кошти спеціального фонду будуть цільово витрачатися виключно на реалізацію заходів із працевлаштування осіб з інвалідністю;
  • відповідальність роботодавця за нецільове використання коштів фонду соціального захисту осіб з інвалідністю встановлюється у подвійному розмірі від суми коштів, які були використані не за цільовим призначенням;
  • у законопроєкті послідовно впроваджується підхід до гарантованого для працівника збереження трудових відносин з роботодавцем, де з працівником трапився нещасний випадок на виробництві/професійне захворювання;
  • передбачено обов’язкове надання особам з інвалідністю соціальних послуг (соціального супроводу на робочому місці, персонального асистента, перекладу жестовою мовою та інші), які є складовою процесу працевлаштування таких осіб;
  • передбачено стимули для залучення до механізму сприяння зайнятості та працевлаштування осіб з інвалідністю приватних агенцій працевлаштування;
  • пропонується осучаснити норми Закону „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, створивши сприятливі умови, що враховуватимуть інтереси як осіб з інвалідністю, так і роботодавців.

У разі ухвалення закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через рік з дня набрання ним чинності, але не раніше набрання чинності нормативно-правовими актами, розробка та прийняття яких передбачена цим Законом.

У період дії воєнного стану розмір внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідність буде встановлено на рівні 50 % розміру, що визначений ст. 18-2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом їх положення застосовуватимуться  в частині, що не суперечить цьому Закону.