Як оформлювати стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів


07.06.2021

Інспектори праці Управління Держпраці у Вінницькій області продовжують інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо дотримання трудового законодавства, у тому числі щодо обов’язковості оформлення трудових відносин з найманими працівниками.

Під час проведення просвітницької роботи були виявлені типові помилки, яких припускаються роботодавці у відносинах з найманими працівниками. А саме прийняття на стажування працівника до початку оформлення з ним трудового договору.

Інспектори праці роз’яснили, що згідно зі ст. 29 Закону України «Про зайнятість населення« від 05.07.2012 р. № 5067-VI право проходити стажування за професією (спеціальністю) на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування, у вільний від навчання час мають студенти вищих та учні професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, за яким здобувається освіта.

Запис про проходження стажування роботодавець вносить до трудової книжки.

Типова форма договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів затверджена постановою КМУ від 16.01.2013 р. № 20.

Якщо законодавством передбачається можливість стажування особи, то це випадок професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних.

Так, відповідно до Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних, затвердженого наказом Мінсоцполітики України, МОН України від 31.05.2013 р. № 318/655, стажування — це підвищення кваліфікації безробітного з метою набуття практичних умінь і навичок для виконання професійних обов’язків за професією або на посаді, на яку претендує безробітний у роботодавця.

У всіх інших випадках роботодавець зобов’язаний оформити працівника на роботу у встановленому порядку: з першого дня виконання ним трудової функції.

Трудовим законодавством не передбачено укладення між суб’єктом господарювання та найманим працівником договору про стажування та прийняття працівника на стажування.

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Навчання, практика, стажування
ДЕМО ДОСТУП