Як організувати виконання робіт підвищеної небезпеки під час війни


◦ Офіційні роз’яснення
08.08.2022

Головне управління Держпраці у Запорізькій області зазначає, що під час виконання робіт із небезпечними та шкідливими виробничими чинниками або робіт, пов’язаних із підвищеним виробничим ризиком, нормативно-правові акти з охорони праці передбачають вжиття організаційно-технічних заходів щодо безпеки праці.

Роботи підвищеної небезпеки стосовно їх організації поділяються на такі, що виконуються: за нарядом-допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека робіт підвищеної небезпеки, є:

 • затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядами, розпорядженнями і в порядку поточної експлуатації;
 • призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт;
 • оформлення робіт нарядом, розпорядженням або затвердженням переліку робіт, що виконуються в порядку поточної експлуатації;
 • підготовка робочих місць;
 • допуск до роботи;
 • нагляд під час виконання робіт;
 • переведення на інше робоче місце;
 • оформлення перерв у роботі та її закінчення.

Нормативно-правові акти з охорони праці, що застосовуються в більшості сфер економіки, передбачають такі положення. У виняткових випадках короткочасні роботи, що не терплять зволікань, з усунення несправностей устаткування, які можуть призвести до аварії, допускається виконувати без наряду – за розпорядженням. У разі виникнення аварій зварювальні та інші вогневі роботи дозволяється виконувати без оформлення наряду, але обов’язково під безпосереднім наглядом керівника підрозділу або за його вказівкою під наглядом іншого відповідального інженерно-технічного працівника цього підрозділу.

У разі виникнення необхідності ліквідації/локалізації на території підприємства (об’єкта) аварій, що виникли внаслідок воєнних (бойових) дій і можуть призвести до негайної та/або потенційної загрози для життя та здоров’я людей, роботи з ліквідації аварій дозволяється виконувати без оформлення наряду-допуску на виконання робіт підвищеної небезпеки тільки до моменту усунення прямої загрози життю людей і руйнування обладнання. Порядок взаємодії та дій персоналу під час ліквідації аварії регламентований оперативною частиною Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій підприємств.

Зважаючи на зазначене, виконання робіт під час воєнних (бойових) дій може бути прирівняне до робіт в аварійних ситуаціях, виконання яких у таких умовах не потребує організаційних заходів. Це можна віднести до прийнятного ризику, бо вони виконуються за розробленими планами ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС). Такі роботи дозволяється виконувати лише за умови обов’язкового вжиття необхідних заходів щодо захисту працівників від можливого впливу шкідливих і небезпечних факторів. Ці заходи – комплекс рішень, спрямованих на забезпечення захисту працівників від небезпеки, що може виникнути під час воєнних (бойових) дій або внаслідок таких дій, а також створення умов для забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання в особливий період.

Також на кожному підприємстві повинні бути складені плани локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій (далі – ПЛАС). Їх метою є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо локалізації й ліквідації аварій та пом’якшення їх наслідків. Перелік виробництв (цехів, відділень, виробничих дільниць) і окремих об’єктів, для яких розробляється ПЛАС, визначається та затверджується власником (керівником) підприємства. ПЛАС повинен охоплювати всі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.

Для забезпечення ефективної боротьби з аварією на всіх рівнях її розвитку наказом створюється штаб, функціями якого є:

 • збір і реєстрація інформації про хід розвитку аварії та вжиті заходи щодо боротьби з нею;
 • поточна оцінка інформації й ухвалення рішень про оперативні дії в зоні аварії та поза її межами;
 • координація дій персоналу підприємства та всіх залучених підрозділів і служб, які беруть участь у ліквідації аварії.

Загальне керівництво роботою штабу здійснює відповідальний керівник робіт з локалізації та ліквідації аварій. У ПЛАС мають бути визначені місце розташування штабу, зокрема, резервне та посадові особи, які виконують функції відповідальних керівників.

На підприємстві має бути розроблений порядок на планові або позапланові відключення засобів вимірювання, систем і засобів автоматизації, відмова яких може призвести до зупинення виробничого процесу з важкими економічними наслідками, блокування випуску продукції, шкідливого впливу на навколишнє середовище, а також до порушення вимог чинних нормативно-правових актів. Це стосується як мирного часу, так і воєнного стану.

Аналіз небезпеки підприємства (об’єкта) проводиться на основі докладного розгляду його стану, згідно з вимогами нормативної документації, рекомендацій довідкової та науково-технічної літератури, а також з урахуванням аварій і аварійних ситуацій, що траплялися на ньому та аналогічних підприємствах (об’єктах). Під час аналізу потрібно визначити всі можливі аварійні ситуації й аварії, зокрема, й малоймовірні, з катастрофічними  наслідками, які можуть виникати на підприємстві, розглянути сценарії їхнього розвитку та оцінити наслідки.

Виявлення можливостей і умов виникнення аварій має виконуватися на основі аналізу особливостей роботи як окремого обладнання (апаратів, машин тощо), так і їх групи (технологічних блоків), а також із урахуванням небезпечних властивостей речовин і матеріалів, що використовуються у виробництві. Для виявлених потенційно небезпечних об’єктів потрібно прогнозувати сценарії виникнення й розвитку можливих аварій, що призводять до реалізації потенційних небезпек. Сценарій має починатися з події (стадії), що створює безпосередню загрозу виходу технологічного процесу з-під контролю й виникнення аварії. При цьому слід враховувати параметри стану речовин (температура, тиск, агрегатний стан тощо) і стан обладнання, які відповідають як нормальному технологічному режиму, так і режимам, які можливі в разі настання й розвитку аварії.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП