Як передати електронні документи в НАФ


28.01.2021

Міністерство юстиції України | Home decor decals, Tech company logos,  Company logoНаказом Міністерства юстиції від 30.12.2020 р. № 4555/5 затверджено Порядок приймання-передавання електронних документів Національного архівного фонду на постійне зберігання.

Він встановлює загальні вимоги щодо приймання-передавання електронних документів, внесених до Національного архівного фонду (далі — НАФ), на постійне зберігання до центральних та галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва та Севастополя, архівних відділів районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, архівних відділів міських рад від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування), що є джерелами комплектування архівів відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» та Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 квітня 2013 року N 656/5.

Національний архівний фонд — це сукупність архівних документів, що відображають історію духовного і матеріального життя Українського народу та інших народів, мають культурну цінність і є надбанням української нації.


◦ Кадрова документація
◦ Архівна справа
ДЕМО ДОСТУП