Як внести виправлення до трудової книжки


◦ Кадрове діловодство
◦ Трудова книжка
31 серпня 2022 р.

Працівник подав документи для призначення пенсії. Але Пенсійний фонд (ПФ) не врахував певний його трудовий стаж через виправлення записів про роботу, які не було виправлено в трудовій. Йдеться про період роботи в 90-х роках. Окремі цифри в датах наказів було виправлено ручкою. Змінювалась назва посади, яку обіймав працівник. Заклад декілька разів змінював назву. Проводилась його реорганізація. Але записи про зміну назви, реорганізацію до трудової книжки не було внесено. Працівник не працює в цьому закладі багато років. Заклад видав деяку довідку щодо невиправлених записів, але ПФ не врахував її під час розрахунку пенсії.
 

Яким чином внести виправлення до трудової книжки в зазначеному випадку?

Виправлення виявлених помилок має бути виконано відповідною посадовою особою того підприємства, де було зроблено неправильний чи неточний запис. Це загальне правило встановлено п. 2.6 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства праці України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.1993 р. № 58 (далі – Інструкція № 58).

Якщо підприємство, на якому було здійснено неправильний запис, ліквідоване, відповідні зміни до трудової книжки працівника вносить правонаступник цього підприємства;  коли немає правонаступника — вища організація, якій було підпорядковане підприємство; а в разі і її відсутності — обласний чи державний архів.

Виправлені відомості мають повністю збігатися з оригіналом відповідного наказу чи розпорядження роботодавця.

Якщо ці документи було втрачено або в разі невідповідності їх фактично виконуваній роботі, виправлення відомостей про роботу здійснюється на підставі інших документів, що підтверджують виконання робіт, не зазначених у трудовій книжці (особові картки, трудові договори, розрахункові відомості тощо).

Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення внесених раніше записів до трудової книжки (п. 2.9 Інструкції № 58).

У п. 2.10 Інструкції № 58 визначено порядок, за яким виправляются помилки в усіх розділах трудової книжки:

  • у графі № 1 трудової книжки записується порядковий номер запису;
  • у графі № 2 – дата його внесення;
  • у графі № 3 трудової книжки спочатку робиться запис про недійсність відповідного запису із зазначенням його номера (тобто незалежно від того, якою саме була помилка, записується фраза «Запис за № таким-то недійсний»), а потім зазначається правильне формулювання;
  • у графі № 4 трудової книжки повторюється дата і номер наказу (розпорядження), запис з якого було неправильно внесено до трудової книжки.

При цьому забороняється закреслювати, витирати, заклеювати у трудових книжках чи вкладишах внесені до них раніше неточні або неправильні записи.


Джерело: Головне управлiння Держпрацi в Одеськiй областi

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП