Єдиний звіт: подаємо з 1 квітня


01.04.2021

Отже, ми впритул наблизилися до часу ікс — часу подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. Тож далі тезисно про новий звіт.
 

Форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Податковий розрахунок, Розрахунок, Єдиний звіт) та порядок його заповнення затверджено наказом Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773 (далі — Порядок № 773).

Єдиний звіт має такі додатки:

Додаток

Д1

Д2

Д3

4ДФ

Д5

Д6

Аналог «старого» звіту

табл. 6

табл. 8

табл. 9

ф. № 1ДФ

табл. 5

табл. 7

Якщо платник ЄСВ у звітному кварталі не використовує працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, додаток Д1 за відповідний квартал не подається. Якщо наймані працівники є, але доходи не нараховуються — Д1 подається.

У разі якщо у платника єдиного внеску відсутні робочі місця, робота на яких зараховується до спеціального стажу, додаток Д6 не формується та не подається.

Про (не)подання 4ДФ прямо не сказано, але за логікою речей, якщо доходи не нараховувалися, хоча наймані працівники є, 4ДФ не слід подавати.

Щодо виплати доходів ФОП — рішення за платниками, норми ПКУ не змінилися.

Податковий розрахунок (таблиця 1), складається з трьох розділів:

• розділ І — нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників у розрізі місяців звітного кварталу;

• розділ II — нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за військовослужбовців, поліцейських, осіб рядового і начальницького складу та на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами в розрізі місяців звітного кварталу (крім військовослужбовців строкової військової служби);

• розділ III — нарахування грошового забезпечення та єдиного внеску за патронатних вихователів, батьків-вихователів та прийомних батьків в розрізі місяців звітного кварталу.

Більшість підприємств заповнюватиме лише розділ І таблиці 1. Розділ І включає дані додатка Д1 (аналог табл. 6) — інформацію про суми нарахованої застрахованим особам заробітної плати (доходу, грошового забезпечення).

Дані з додатка 4ДФ (аналог ф. № 1ДФ) у таблицю 1 не враховуються.

Дані з додатка Д5 (аналог табл. 5) у таблицю 1 також не враховуються.

Таблиця 1 заповнюється на основі інформації з додатка Д1 в розрізі місяців кварталу. Своєю чергою, за кожен місяць кварталу заповнюється окремий додаток Д1 (буде три Д1 і одна таблиця 1).

Додаток 4ДФ заповнюється окремо по основному підприємству, окремо по відокремлених (структурних) підрозділах аналогічно, як заповнювалася ф. № 1ДФ за кожним місцем сплати ПДФО. Але подаються всі додатки 4ДФ за основним місцем обліку. 

Додаток Д5 (аналог табл. 5) заповнюється один за весь квартал.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку (п. 3 Порядку № 773). Відповідно, якщо «уповноважений…», то відокремлений підрозділ звітує сам за себе за своїм місцем обліку.

До закінчення граничного терміну подання Єдиного звіту помилки у «звітному» Розрахунку виправляються шляхом подання «звітного нового» Розрахунку. Не так, як раніше, коли до закінчення строку подання звітності з ЄСВ можна було подавати необмежену кількість разів весь звіт по-новому і останній вважався правильним. Тепер виправляються тільки помилкові дані (як раніше у ф. № 1ДФ). Тому поспішайте повільно.

Номер розрахунку починатиметься з «1», і далі нумерація буде в хронологічному порядку незалежно від типу розрахунку. Зокрема, «звітний» буде першим і матиме № 1, якщо буде «звітний новий», то матиме № 2. Якщо після закінчення терміну подання подаватиметься «уточнюючий розрахунок», він матиме № 3.

Головне підприємство має подати Податковий розрахунок в частині ЄСВ по всіх працівниках і «за себе» в частині ПДФО і ВЗ. У частині ПДФО і ВЗ за відокремлений підрозділ Податковий розрахунок складається окремо, і тоді ньому в рядку 032 та рядку 032 додатка 4ДФ вказується Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за місцезнаходженням відокремленного підрозділу і його назва в рядку 033.

Решта даних «шапки» Єдиного звіту — це ті ж самі дані, що були в «старій» звітності з ЄСВ та у ф. № 1ДФ (більше про особливості заповнення цих показників читайте тут). Помилки у «шапці» не передбачено виправляти.

 


◦ Звітність
◦ Податкова звітність
◦ Звітність з ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП