Коли можна не виконувати приписи Держпраці


08.05.2020


У Держпраці нагадують, що згідно з ч. 8 ст. 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» припис — обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога посадової особи органу державногонагляду (контролю) суб’єкту господарювання щодо усунення порушень вимог законодавства.

У той же час  ст. 10 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»  передбачає, що одним з основних принципів профілактики інфекційних хвороб є дотримання юридичними та фізичними особами санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил і норм при здійсненні будь-яких видів діяльності.

Отже, якщо для усунення порушень нормативно-правових актів з охорони праці, викладених в приписі, не потребується спричиняти дії, що заборонені постановою КМУ № 211, такі вимоги необхідно виконати у встановлені строки. В іншому разі — виконання вимог приписів можливо відкласти на час дії обмежувальних заходів, якщо виявлені порушення не несуть безпосередню загрозу життю та здоров’ю працівників, а також за умови дотримання вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.

У ст. 29 Закону України «Про охорону праці» зазначено, що у разі неможливості повного усунення небезпечних та шкідливих для здоров’я умов праці роботодавець зобов’язаний повідомити про це відповідний орган державного нагляду за охороною праці. Він може звернутися до зазначеного органу з клопотанням про встановлення необхідного строку для виконання заходів щодо приведення умов праці на конкретному виробництві чи робочому місці до нормативних вимог. Відповідний орган державного нагляду за охороною праці розглядає клопотання роботодавця, проводить у разі потреби експертизу запланованих заходів, визначає їх достатність і за наявності підстав може, як виняток, прийняти рішення про встановлення іншого строку застосування вимог нормативних актів з охорони праці.

 

Джерело — Державна служба України з питань праці


◦ Карантин
◦ Офіційні роз’яснення
◦ Перевірки та відповідальність
◦ Перевірки Держпраці
ДЕМО ДОСТУП