Компенсація за використання власного автомобіля в службових цілях: сплата ПДФО


31.07.2020

Офіс великих платників податків Державної податкової служби роз’яснює наслідки виплати працівнику компенсації за використання власного автомобіля в службових цілях.

Використання працівником компанії власного авто- чи мототранспорту під час виконання службових обов’язків не є рідкістю. За це роботодавець, який поважає себе та цінує найманих робітників, надає грошову компенсацію. Це цілком зрозуміло й зручно для обох сторін. Чи оподатковується ПДФО така компенсація?

Підпунктом «а» пп. 164.2.17 ПКУ передбачено, що до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості використання житла, інших об’єктів матеріального або нематеріального майна, що належать роботодавцю, наданих платнику податку в безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання зумовлено виконанням платником податку трудової функції відповідно до трудового договору (контракту) чи передбачено нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах.

При цьому положеннями КЗпП передбачено випадки, коли юридична особа повинна компенсувати (відшкодувати) найманому працівникові витрати на проїзд, а саме у зв’язку з:

— переведенням, прийняттям або направленням на роботу в іншу місцевість;

— службовими відрядженнями.

До складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді суми грошового або майнового відшкодування будь-яких витрат або втрат платника податку, крім тих, що обов’язково відшкодовуються згідно із законом за рахунок бюджету або звільняються від оподаткування згідно із розділом IV ПКУ (пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ).

Згідно з п. 1 ст. 759 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується передати наймачеві майно в користування за плату на певний строк.

Таким чином, компенсація, яка виплачується юридичною особою найманому працівнику за використання ним під час здійснення службових обов’язків власного автомобіля, який не перебуває в оренді в юридичної особи, може здійснюватися за рішенням керівника підприємства та вважатиметься додатковим благом найманого працівника.

Роботодавець як податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (пп. 168.1.1 ПКУ).

Отже, сума компенсації, яка виплачується роботодавцем — юридичною особою найманому працівнику за використання власного авто- або мототранспорту під час виконання службових обов’язків, є додатковим благом такого працівника та оподатковується ПДФО на підставі пп. «а» та пп. «г» пп. 164.2.17 ПКУ.

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Облік та оподаткування
◦ ПДФО та ВЗ
ДЕМО ДОСТУП