КЗпП планують замінити Законом про працю


◦ Зміни в законодавстві
◦ Перспективні проєкти
◦ Офіційні роз’яснення
10.08.2022

На сайті СПО об'єднань профспілок опубліковано текст законопроєкту "Про працю". Це вже не перша спроба впровадити новий закон замість чинного КЗпП. 

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, ухвалений у 1971 р. КЗпП є радянським як за змістом, так і за духом та демонструє яскраво виражену домінацію регулюючої функції патерналістської держави у сфері трудових відносин, яка була  притаманною плановій соціалістичній економіці, в умовах якої фактичним роботодавцем у всіх господарських відносинах виступала держава.

Чинний КЗпП формувався в умовах орієнтації на індустріальну економіку та існування системних великих підприємств, які були флагманами економіки. У нинішніх умовах, коли чисельність працівників у виробничій сфері скоротилась з 2000 р. більш ніж утричі, є нагальна необхідність адаптувати трудове законодавство до потреб нових відносин та нових сфер економіки, які абсорбують в собі вивільнений трудовий ресурс і сповідують іншу філософію трудових відносин. 

Хоча до КЗпП неодноразово вносилися точкові зміни, базові принципи, на яких побудоване законодавство про працю, залишалися без змін. 

Характерною особливістю сучасного трудового права є те, що до нього належить значна кількість підзаконних нормативно-правових актів. Вони містять безліч норм, як нерідко суперечать нормам актів вищої юридичної сили. Така “трудова бюрократія” суттєво ускладнює застосування трудового законодавства як для роботодавця, так і для захисту прав працівників.

Отже, КЗпП на сьогодні є сумішшю правових норм, прийнятих за різних історичних та економічних умов, більшість з яких є застарілими і не можуть адекватно регулювати сучасні трудові відносини. 

Звісно, що це не всі підстави для ухвалення нового закону. Зокрема, в пояснювальній записці наголошено, що нагальною необхідністю реформи також є імплементація до національного законодавства положень міжнародних правових документів, які є обов’язковими для України, а також актів Європейського Союзу. 

Новий законопроєкт «Про працю» містить 119 статей замість 265, як у КЗпП.

Він складається з таких 10 розділів:

  1. Загальні положення
  2. Трудові відносини і трудовий договір
  3. Робочий час
  4. Відпочинок
  5. Нормування праці
  6. Оплата праці
  7. Гарантії та компенсації
  8. Матеріальна відповідальність працівника
  9. Індивідуальні трудові спори
  10. Державний нагляд (контроль) за дотриманням трудового законодавства. 
У разі ухвалення та підписання Закон набере чинності через шість місяців з дня, наступного за днем його опублікування, й ним буде скасовано не тільки КЗпП, а й Закони про оплату праці та відпустки. 

Положення цього Закону застосовуються до трудових відносин, що виникли після дня набрання ним чинності. Щодо трудових відносин, що виникли до дня набрання чинності цим Законом, положення цього Закону застосовуються до тих прав і обов’язків, що виникли або продовжують існувати після дня набрання ним чинності.


 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП