Мінекономіки планує реформувати систему охорони праці


29.07.2021

 Мінекономіки оприлюднило доопрацьований проєкт Закону України «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі», згідно з яким за європейським прикладом має запроваджуватися система мінімальних вимог до безпеки та здоров’я працівників та регулярне оцінювання роботодавцем ризиків, які можуть виникнути на конкретному робочому місці, розробка і впровадження заходів щодо їх мінімізації або усунення.

Крім адміністративної та кримінальної відповідальності, пропонується передбачити можливість за рішенням суду притягнути роботодавця до матеріальної відповідальності за завдання шкоди життю та здоров’ю працівника внаслідок недостатніх та/або неефективних заходів, вжитих роботодавцем.

Також встановлять обов’язки роботодавців щодо забезпечення безпеки та здоров’я окремих категорій працівників (працівниць, які нещодавно народили, та працівниць, які годують грудьми; працівників, які не досягли 18-річного віку; працівників з інвалідністю).

У законопроєкті передбачена й відповідальність роботодавців у вигляді штрафу, зокрема, в разі:

  • використання робочого обладнання підвищеної небезпеки без його повідомної реєстрації, непроведення обов’язкових технічних оглядів — у розмірі однієї мінімальної зарплати за кожну одиницю такого обладнання;
  • неінформування працівників щодо питань безпеки та здоров’я працівників на роботі, непроведення консультацій з працівниками та/або представниками працівників — у розмірі однієї мінімальної зарплати;
  • непроведення обов’язкової атестації робочих місць за умовами праці — у розмірі мінімальної зарплати за кожне робоче місце, щодо якого скоєне порушення;
  • непроведення обов’язкового аудиту системи управління безпекою та здоров’ям працівників — у розмірі п’яти мінімальних зарплат;
  • допущення працівника до виконання робіт підвищеної небезпеки без отримання дозволу або без здійснення додаткового страхування працівника — у розмірі, що дорівнює одноразовій допомозі, яка виплачується сім’ї потерпілого в разі його смерті внаслідок нещасного випадку на виробництві;
  • непроведення обов’язкових медичних оглядів або невиконання рекомендацій, наданих за результатами медичних оглядів — у розмірі мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого не проведено медичний огляд або не виконано його рекомендації;
  • непроведення обов’язкового навчання працівників з питань безпеки та здоров’я працівників на роботі — у розмірі мінімальної зарплати за кожного працівника, щодо якого не проведено навчання;
  • непроведення оцінки професійних ризиків — у розмірі двох мінімальних зарплат за кожне робоче місце, щодо якого не проведено таку оцінку;
  • непроведення розслідування нещасного випадку чи професійного захворювання — у розмірі десяти мінімальних зарплат за кожного працівника, щодо якого не проведено розслідування;
  • застосування у виробництві шкідливих речовин, які не пройшли гігієнічної регламентації та державної реєстрації — у розмірі десяти мінімальних зарплат за кожного працівника, який був долучений до застосування, використання такої речовини.

 


◦ Охорона праці
ДЕМО ДОСТУП