Мінімальний розмір допомоги по безробіттю


17.04.2020


Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття постановою від 08.04.2020 р. № 217 на період дії карантину, встановленого постановою КМУ від 11.03.2020 р. № 211, та протягом 30 календарних днів після його закінчення встановив мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, зазначених у частині другій ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», у розмірі 1000 грн.

Такими особами є:

— застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців

або

— звільнені з останнього місця роботи з підстав, передбачених ст. 37 (направлення на примусове лікування), п. 3 (систематичне невиконання трудових обов’язків), 4 (прогул), 7 (поява в нетверезому стані) і 8 (розкрадання) ст. 40, ст. 41 (додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця: аморальний проступок, втрата довіри тощо) і 45 (звільнення на вимогу профспілки) КЗпП, а також з аналогічних підстав, визначених іншими законами;

— особи, зазначені в частині другій ст. 6 цього Закону (звільнені з військової служби, молодь, яка закінчила навчання);

— особи, зазначені в абзаці третьому частини четвертої ст. 7 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

 


◦ Карантин
◦ Соціальне страхування
ДЕМО ДОСТУП