На кого можна покласти функції служби охорони праці


◦ Охорона праці
02.06.2023

Чи можна покласти обов’язки служби охорони праці на посадову особу кадрового підрозділу або іншу посадову особу у виконавчому органі місцевого самоврядування в разі відсутності штатної одиниці відповідального за охорону праці?

Поряд з наділеними законодавством повноваженнями будь-який орган місцевого самоврядування – це установа, де є роботодавець та працівники, що працюють за трудовими договорами, наслідком чого є поширення дії Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі – Закон) і на органи місцевого самоврядування як на юридичні особи, що використовують найману працю.

Відповідно до ст. 15 Закону на підприємстві з кількістю працівників 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до Типового положення про службу охорони праці, НПАОП 0.00-4.35-04, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 грудня 2004 року за № 1526/1025.

На підприємстві з кількістю працівників менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку.

На підприємстві з кількістю працівників менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку.

Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Отже, враховуючи вищевикладене, покладення обов’язків виконання функцій служби охорони праці на іншу посадову особу, яка має відповідну підготовку,  у виконавчому органі місцевого самоврядування можливе за умови сумісництва (з кількістю працівників менше 50 осіб) або на договірних засадах зі сторонніми спеціалістами (з кількістю працівників менше 20 осіб).


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП