Надання додаткових відпусток працівникам бюджетних установ


22.06.2021

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розглянуло питання щодо встановлення додаткових відпусток працівникам бюджетних установ.

Статтею 9-1 КЗпП визначено, що підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги для працівників.

Частиною другою ст. 4 Закону про відпустки передбачено, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватися інші види відпусток. Тривалість та порядок надання таких відпусток визначається колективним договором, угодою або трудовим договором.

Згідно з частиною третьою ст. 23 Закону про відпустки оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов’язкових платежів до бюджету, або за кошти фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

В установах і організаціях, що утримуються за бюджетні кошти, ці відпустки оплачуються в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

Джерело: лист від 04.11.2020 р. № 3511-03/66460-01

 


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
◦ Бюджетна сфера
ДЕМО ДОСТУП