Неповна занятість у наказі про прийняття на роботу: ТОП-3 помилок


31.05.2021

"Працівника прийняли на роботу на умовах неповної зайнятості – на 0,5 ставки з посадовим окладом згідно зі штатним розписом і оплатою пропорційно відпрацьованому часу".

Що не так у цьому формулюванні?


У розпорядчій частині наказу маємо одразу кілька порушень.

1. Не визначено режим і графік роботи працівника, що є порушенням ст. 29 КЗпП, яка зобов’язує визначити умови праці працівника і ознайомити його з Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Проте режим роботи, визначений ПВТР, на працівника з неповною зайнятістю не поширюється. Для таких працівників він визначається в наказі про прийняття на роботу індивідуальний графік роботи.

2. Поняття «0,5 ставки» нормативно не визначене й вживається тільки на побутовому рівні.

Натомість у наказі про прийняття на роботу працівника потрібно зазначити:

  • режим роботи: неповний робочий час, неповний робочий тиждень чи їх поєднання;
  • скільки годин на тиждень працівник трудитиметься;
  • в які робочі дні тижня він працюватиме;
  • скільки годин щодня він має працювати.

Саме так визначається режим роботи для працівників з неповним робочим часом у типовій формі № П-1, затвердженій наказом Держкомстату від 05.12.2008 № 489. І саме на її використанні наполягають інспектори праці.

3. У даному випадку взагалі не визначені умови оплати праці: посадовий оклад, доплати, надбавки постійного характеру. Це порушення норм ч. 1 ст. 29 Закону України «Про оплату праці» від 25.03.1995 № 108/95-ВР.

Там зазначено: при укладанні працівником трудового договору (контракту) роботодавець доводить до його відома умови оплати праці, розміри, порядок і строки виплати заробітної плати, підстави, згідно з якими можуть провадитися відрахування у випадках, передбачених законодавством.

Тож наведене вище формулювання у наказі про прийняття на роботу обійдеться роботодавцю щонайменше штрафом 6000 грн.

Також інспектор праці перевірить нарахування зарплати, і якщо механізм нарахування зарплати при неповному робочому часі не визначений, матимемо ще й похибки у нарахуванні зарплати.


Світлана ЛІСТРОВА,
експерт із питань трудового права 

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Прийняття на роботу
◦ Робочий час
◦ Неповний робочий час і скорочена його тривалість
◦ Перевірки та відповідальність
◦ Відповідальність за порушення трудового законодавства
ДЕМО ДОСТУП