Новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю


◦ Воєнний стан
◦ Соціальне страхування
◦ Соціальна допомога по безробіттю
◦ Звітність
◦ Звітність до фондів
◦ Звітність до Фонду зайнятості
22 червня 2022 р.

Постановою КМУ від 21.06.2022 р. № 702 затверджено новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, розроблений на виконання ст. 47 Закону України «Про зайнятість населення». Йдеться про часткову компенсацію працівникам і підприємцям втрати частини зарплати (доходу) у зв’язку зі скороченням виробництва, але не більше 50 % мінімальної зарплати.

Підстави для надання

Зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) з причин економічного, технологічного характеру, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного або воєнного стану, встановлення карантину.

Хто має право

Застраховані особи, за яких (які) протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), що призвело до втрати ними частини заробітної плати (доходу), сплачено (сплатили) ЄСВ. У разі коли протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам — підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати ЄСВ, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду.

Коли і кому допомога не надається

Виплата допомоги по частковому безробіттю не здійснюється за період отримання працівником оплати простою, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, призупинення трудових відносин.

Допомога не надається працівникам органів державної влади, органів місцевого самоврядування або закладів, установ, організацій, утворених ними в установленому порядку, які повністю утримуються за рахунок державного чи місцевого бюджету.

Допомога не надається працівникам за сумісництвом.

Критерії надання

Критеріями для надання допомоги по частковому безробіттю є:

  • зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) охопило не менш як 20 % чисельності працівників роботодавця, в яких рівень скорочення тривалості робочого часу та заробітної плати становить 30 і більше відсотків на місяць;
  • рівень скорочення тривалості робочого часу та доходу фізичної особи — підприємця, яка є застрахованою особою, становить 30 і більше відсотків на місяць;
  • відсутність у роботодавця або підприємця, який є застрахованою особою, заборгованості із виплати заробітної плати та/або сплати ЄСВ, та/або сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування протягом шести місяців, що передують місяцю зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг);
  • сплата роботодавцем за кожного працівника або підприємцем, який є застрахованою особою, ЄСВ протягом останніх шести місяців, що передують місяцю, в якому почалося зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), а в разі, якщо протягом останніх шести місяців до звернення про надання допомоги по частковому безробіттю законодавством надано право окремим роботодавцям або фізичним особам — підприємцям, які є застрахованими особами, не сплачувати єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, застосовуються попередні 180 календарних днів до такого періоду;
  • роботодавець не є фондом соціального страхування.

Строк надання

Допомога надається на строк зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг), але не більш як 180 календарних днів сумарно протягом 36 місяців з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

Підстави для надання

Подається заява за формою, встановленою Державним центром зайнятості.

Відомості про працівників, у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з цим Порядком, подаються за формою згідно з додатком 1.

Інформація перевіряється в порядку обміну між соцфондами та податковим органом.

Сума допомоги

Допомога надається щомісяця пропорційно робочому часу працівника або підприємця, який є застрахованою особою, який скорочено за такою формулою:

Сума допомоги = СРД ÷ НРЧ × СРЧ, де

СРД:

— для найманих працівників — тарифна ставка (оклад), встановлена (встановлений) працівникові за відповідний місяць, середня заробітна плата (у разі застосування нетарифної системи оплати праці);

— для підприємців, які є застрахованими особами, — середній розмір місячної бази нарахування ЄСВ за рік, що передує року звернення, відповідно до звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;

— для підприємців, які є застрахованими особами та в яких відсутня база нарахування ЄСВ за рік, що передує року звернення, — середній розмір бази нарахування ЄСВ за шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності та з яких підприємець, якийє застрахованою особою, сплачував ЄСВ;

НРЧ — кількість годин нормальної тривалості робочого часу за відповідний місяць;

СРЧ — кількість годин скороченого робочого часу за відповідний місяць.

Строк звернення

Звернутися за отриманням допомоги можна протягом 90 календарних днів з дня зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг).

У разі коли зупинення (скорочення) виробництва продукції (виконання робіт, надання послуг) відбулося після введення воєнного стану в Україні до набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21.04.2022 р. № 2220-IX, роботодавець або фізична особа — підприємець, яка є застрахованою особою, може звернутися за отриманням допомоги по частковому безробіттю протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом (тобто протягом 90 календарних днів із 7 травня).

Більше на цю тему читайте в найближчому номері журналу «Заробітна плата».

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП