Новий порядок проведення перевірок ФСС


16.10.2020

Постановою Фонду соціального страхування України від 02.10.2020 р. № 23 затверджено новий Порядок перевірки правильності використання страхувальниками страхових коштів ФССУ та застосування фінансових санкцій за порушення встановленого порядку їх використання, що набрав чинності 10.10.2020 р.

Одночасно втратила чинність аналогічна інструкція, затверджена постановою ФСС від 22.12.2010 р. № 29 (далі — Інструкція № 29).

За структурою Порядок №23 не відрізняється від Інструкції №29. Загалом мета та ж — контроль за дотриманням порядку використання страхових коштів ФСС, хоча деякі розділи деталізовано більше, ніж в Інструкції № 29, деякі менше. Наприклад, у Загальних положеннях Порядку № 23 вже немає переліку з визначенням термінів, як раніше, зате чомусь деталізовано, що саме перевірятиме ФСС (п. 1.2 Порядку № 23).

Фонд може проводити камеральні та документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) перевірки. Яка між ними різниця, які критерії відбору, порядок направлення на перевірку, визначає розділ ІІ Порядку № 23.

На відміну від Інструкції № 29 головним критерієм відбору для перевірки вже не є чисельність застрахованих осіб. Раніше щороку підлягали перевірці страхувальники з чисельністю працівників 250 осіб і більше, раз на два роки — з чисельністю від 25 до 249 осіб і не рідше одного разу на три роки — з кількістю працівників менше 25 осіб.

Тепер же критеріями включення страхувальника до плану-графіка перевірок є, зокрема:

 • зростання кількості оплачених листків непрацездатності та/або днів тимчасової непрацездатності (вагітності та пологів), та/або сум матеріального забезпечення на зазначені цілі у звітному періоді в порівнянні з аналогічним періодом минулого року;
 • виплата допомог застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день;
 • наявність витрат страхових коштів ФСС за відсутності сплати страхувальником ЄСВ.

Якщо у страхувальника декілька критеріїв одночасно, то такі страхувальники будуть включатися в першу чергу до плану-графіка проведення документальних планових перевірок на наступний квартал.

Критеріїв для позапланової перевірки значно більше (п. 2.9 Порядку № 23):

 • подання протягом місяця до оплати за рахунок коштів Фонду листків непрацездатності за страховими випадками, які настали в цьому місяці та які видані 10 і більше відсоткам застрахованих осіб, а для мікропідприємств (не більше 10 осіб) та малих підприємств (не більше 50 осіб) 50 і більше відсотків від загальної кількості застрахованих осіб страхувальника в цьому періоді за умови відсутності зростання рівня захворюваності;
 • видання одним закладом охорони здоров'я або лікарем-підприємцем, 30 і більше відсотків листків непрацездатності у страхувальника;збільшення в 1,1 і більше разів видатків Фонду на матеріальне забезпечення у порівнянні з попереднім місяцем за умови відсутності у страхувальника аналогічного зростання фонду оплати праці;
 • виявлення робочими органами Фонду за результатами камеральної перевірки даних про неправомірне використання коштів Фонду;
 • системні порушення щодо використання страхових коштів Фонду, зокрема, за результатами двох попередніх документальних перевірок встановлені порушення використання страхових коштів Фонду;
 • неподання страхувальником повідомлення про виплату коштів застрахованим особам протягом трьох місяців з дня здійснення фінансування Фондом сум, зазначених в заяві-розрахунку;подання страхувальником письмової заяви про здійснення перевірки за його бажанням;розпочато процедуру припинення юридичної особи в результаті її реорганізації або ліквідації, а також у разі припинення підприємницької діяльності підприємцем;
 • звернення застрахованої особи про порушення страхувальником законодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального страхування;
 • надання заперечень до акта проведеної перевірки у разі, коли страхувальник у своїх запереченнях посилається на обставини, що не були досліджені під час перевірки, та об'єктивний їх розгляд неможливий без проведення позапланової перевірки. Така перевірка проводиться виключно з питань, що стали предметом оскарження;
 • на вимогу правоохоронних органів або за рішенням суду.

Рішення про проведення документальної перевірки оформлюється керівником робочого органу виконавчої дирекції ФСС у формі наказу, на підставі якого оформлюється направлення на проведення документальної перевірки встановленої форми.

Як і раніше, за наслідками планової чи позапланової перевірки оформлюватиметься акт, який є підставою для винесення рішення про повернення надміру витрачених коштів. У разі їх несвоєчасного повернення накладатимуться штрафні санкції. За результатами камеральної перевірки в разі встановлення порушень складатиметься довідка, що буде підставою для проведення планової чи позапланової перевірки.

Страхувальники не позбавлені права оскаржити результати перевірки. Щоправда, у Порядку № 23 ця процедура не так деталізована, як в Інструкції № 29.

 


ДЕМО ДОСТУП