Оподаткування виплат, нарахованих за попередні періоди


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Облік та оподаткування
◦ Звітність
◦ Податкова звітність
◦ Звітність з ПДФО
30 жовтня 2020 р.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснює, що заробітна плата для цілей оподаткування податком на доходи фізичних осіб — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом (пп. 14.1.48 ПКУ).

До фонду додаткової заробітної плати належать доплати, надбавки, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством, премії, пов’язані з виконанням виробничих завдань і функцій (п. 2.2 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5; далі — Інструкція № 5).

До інших заохочувальних та компенсаційних виплат включаються винагороди та премії, які мають одноразовий характер, компенсаційні та інші грошові й матеріальні виплати, які не передбачені актами чинного законодавства або які провадяться понад встановлені зазначеними актами норми (п. 2.3 Інструкції № 5).

Якщо нарахування фонду оплати праці здійснюються за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, вони відображаються у фонді оплати праці того місяця, в якому були здійснені нарахування (пп. 1.6.2 Інструкції № 5).

Отже, доплати, надбавки та премії, які нараховуються платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму, включаються до складу заробітної плати платника податку й підлягають оподаткуванню в тому місяці, в якому здійснені нарахування.

Додамо, що з цього випливає відповідь на найпоширеніше запитання: чи потрібно вносити зміни до ф. № 1ДФ, якщо донараховуємо виплату за минулий період? Ні, не потрібно.

Якщо виплату було нараховано в попередньому звітному періоді, але не відображено у ф. № 1ДФ у такому попередньому звітному періоді, тоді зміни у ф. № 1ДФ слід вносити.

Якщо ж виплата мала бути нарахована у попередньому звітному періоді, але нарахована у поточному, — це дохід поточного періоду і зміни у ф. № 1ДФ у попередньому звітному періоді не потрібно вносити.

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП