Особливості списання сум недоїмки з ЄСВ


21.12.2020

Головне управління ДПС у Київській області роз’яснює, що Законом України від 04.12.2020 р. № 1072-IX, який набрав чинності 10.12.2020 р., розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі — Закон про ЄСВ) доповнено п. 9-15, згідно з яким підлягають списанню за заявою платника та в порядку, визначеному цим Законом, несплачені станом на 01.12.2020 р. суми недоїмки, нараховані:

  • платникам єдиного внеску, зазначеним у п. 4 частини першої ст. 4 (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування ) Закону про ЄСВ, тобто фізичним особам — підприємцям, які обрали загальну систему оподаткування;
  • платникам єдиного внеску, зазначеним у п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, тобто особам, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особам, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності.

Списанню підлягають суми недоїмки, нараховані за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р., а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, включно до дати подання заяви про списання недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання до 01.03.2021 р.:

  • особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками або в період з 01.01.2017 р. до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п. 4 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ (крім ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування), тобто ФОП загальної системи оподаткування, державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОП — заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу — звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р. Такі документи подаються платником (особою) винятково у випадку, якщо вони не були подані раніше;
     
  • особами, які станом на дату подання заяви про списання недоїмки є платниками або в період з 01.01.2017 р. до дати подання заяви вважалися платниками, зазначеними у п. 5 частини першої ст. 4 Закону про ЄСВ, тобто особами, які провадять незалежну професійну діяльність, до податкового органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності відповідно до вимог частини другої ст. 6 Закону про ЄСВ за період з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р. Такі документи подаються платником (особою) винятково у випадку, якщо вони не були подані раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску (особою) зазначених документів (якщо відповідні документи не були подані раніше) контролюючий орган протягом 15 робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Водночас податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

  • платник податків отримав дохід (прибуток) від здійснення підприємницької та/або незалежної професійної діяльності протягом періоду з 01.01.2017 р. до 01.12.2020 р.;
  • суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником (особою) або стягнуті у порядку, передбаченому Законом про ЄСВ.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником (особою) та/або стягнуті в порядку, передбаченому Законом про ЄСВ, контролюючий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені в частині, яка залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені п. 7 частини 11 ст. 25 Закону про ЄСВ, за наведених умов не застосовуються.


ДЕМО ДОСТУП