Перепідготовка інженера з охорони праці в разі зміни місця роботи


14.08.2020

Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області роз’яснило, чи потрібно інженеру з охорони праці отримувати нове посвідчення з охорони праці в разі переходу на роботу на інше підприємство.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці   від 14.10.1992 р. № 2694-XII (далі — Закон № 2694) на підприємстві має бути створена або служба охорони праці, або мають бути певні посадові особи, які виконуватимуть функції, пов’язані з охороною праці. Обов’язковість створення служби охорони праці в роботодавця залежить від кількості працівників.

Згідно зі ст. 15 Закону № 2694, якщо в роботодавця працює 50 та більше осіб, він має створити окремий підрозділ у вигляді служби охорони праці. Так, служба створюється відповідно до положення про службу охорони праці, що розробляється роботодавцем згідно з Типовим положенням про службу охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 15.11.2004 р. № 255 (далі — Типове положення № 255). У внутрішньому положенні про службу охорони праці роботодавець має навести цілі, завдання, визначити склад служби та її основні функції. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

Якщо на підприємстві працює менше ніж 50 осіб, функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку. Щодо сумісництва, то воно можливе лише у вільний від основної роботи час.

У разі якщо ж на підприємстві працює менше 20 осіб, то для виконання функцій охорони праці на договірних засадах можуть залучатися сторонні спеціалісти, які мають відповідну підготовку.

Нормативні документи з охорони праці встановлюють конкретні вимоги до спеціалістів з охорони праці в плані кваліфікації, навчання та перевірки знань. Згідно з п. 1.5 Типового положення № 255 керівники та спеціалісти служби охорони праці повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим чинними нормативно-правовими актами.

Крім цього, п. 1.6 Типового положення № 255 встановлює, що навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводиться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

Такі ж вимоги до проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці встановлюють пп. 3.1, 3.11, 5.1, п. 5 додатка 3 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15 (далі — Типове положення № 15). Згідно з п. 1.17 цього Положення, не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці.

Відповідно до п. 5.6 Типового положення № 15 позачергове навчання та перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться в разі переведення працівника на іншу роботу або призначення його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці.

Тому інженеру з охорони праці в разі переходу на роботу на інше підприємство необхідно отримувати нове посвідчення з охорони праці.

 

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Переведення та переміщення
◦ Охорона праці
ДЕМО ДОСТУП