Пільги не надаються, якщо не проведено атестації робочих місць


◦ Трудовi вiдносини
◦ Атестація
02 грудня 2020 р.

Головне управління Держпраці у Київській області роз’яснило, чи можна застосовувати скорочену тривалість робочого часу до 36 годин на тиждень (відповідно до п. 2 ст. 51 КЗпП) за умови, якщо атестацію робочого місця за умовами праці не проведено.

Повідомляється, що пільги за роботу у шкідливих умовах праці, до яких належить і скорочена тривалість робочого часу, встановлюють лише за результатами атестації робочих місць за умовами праці (далі — атестація). Без проведення атестації надання будь-яких пільг є неправомірним, навіть якщо виконувані роботи є у відповідному Переліку, за яким визначають право на пільгу[1].

Право на пільги та компенсації, у т. ч. на скорочену тривалість робочого тижня, мають працівники, зайняті на роботах із шкідливими та важкими умовами праці (ст. 7 Закону України «Про охорону праці»). Під час визначення права конкретного працівника на вказану пільгу необхідно керуватися Переліком виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, затвердженим постановою КМУ від 21.02.2001 р. № 163 (далі — Перелік).

Для працівників, професії яких зазначені в Переліку, тривалість робочого тижня має скорочуватися до 36 годин, а працівники, професії яких не зазначені у вищевказаному Переліку та які зайняті на інших роботах, права на скорочений робочий час не мають. 

Скорочену тривалість робочого тижня за роботу у шкідливих умовах встановлюють колективним договором, залежно від результатів атестації. Віднесення робочих місць до категорії із шкідливими умовами праці здійснюється винятково за результатами атестації, проведеної відповідно до Порядку, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442.

Шкідливі умови праці характеризуються такими рівнями шкідливих виробничих факторів, які перевищують гігієнічні нормативи та здатні несприятливо впливати на організм працівника та/або його нащадків (Державні санітарні норми та правила «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу», затверджені наказом МОЗ від 08.04.2014 р. № 248).

Умови та характер праці, за яких рівень шкідливих виробничих факторів не перевищує гігієнічних нормативів, вважають допустимими. Пільги та компенсації працівникам за роботу в допустимих умовах праці не надаються.

Атестаційна комісія за погодженням із профспілковим органом складає перелік робочих місць, виробництв, робіт, професій і посад, працівникам яких підтверджено право на пільги та компенсації. Навіть за наявності виконуваної роботи в Переліку без результатів атестації неможливо встановити, чи є перевищення гранично допустимої концентрації шкідливих речовин на робочому місці.

Якщо атестація не проведена, працівник не має права й на інші пільги та компенсації, передбачені законодавством за роботу із шкідливими умовами праці: пенсію за віком на пільгових умовах; щорічну додаткову відпустку за роботу із шкідливими умовами праці; доплати; безплатне отримання молока або інших рівноцінних харчових продуктів.

 

[1] Навіть з рахунок так званих власних коштів роботодавця? (Прим. ред.)


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП