Порядок формування електронних листків непрацездатності


◦ Кадрова документація
◦ Електронна документація
◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
26 липня 2021 р.

Фонд соціального страхування України інформує про порядок формування листків непрацездатності в Електронному реєстрі, про особливості відкриття та закриття «лікарняного», а також його обов’язкові реквізити.

Наказом МОЗ України від 17.06.2021 р. № 1234 (далі — Наказ № 1234) затверджено Порядок видачі (формування) листків непрацездатності в Електронному реєстрі листків непрацездатності. Ним, зокрема, визначено, що дані медичних висновків про тимчасову непрацездатність, що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, надходять з електронної системи охорони здоров'я.

Листок непрацездатності формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності (далі — Реєстр) на підставі медичного висновку в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб.

Дати відкриття та закриття листка непрацездатності відповідають датам початку періоду дії та закінчення періоду дії медичного висновку, на підставі якого сформований цей листок непрацездатності. Листок непрацездатності вважається виданим з наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.

 

Категорії медичних висновків

Категорії медичних висновків відповідають причинам непрацездатності за таким співвідношенням:

1) «Захворювання або травма загального характеру» може відповідати причинам непрацездатності:

  • тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві;
  • тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві» (у разі наявності в медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);
  • тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання (у разі наявності в медичному висновку відмітки про зв'язок випадку тимчасової непрацездатності з професійною діяльністю пацієнта);

2) «Вагітність та пологи»;

3) «Догляд за хворою дитиною»;

4) «Догляд за дитиною в разі хвороби особи, яка доглядає за дитиною» відповідає причині непрацездатності «Необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною»;

5) «Догляд за хворим членом сім'ї»;

6) «Карантин» відповідає причині непрацездатності «Карантин, встановлений відповідно до законодавства»;

7) «Обсервація, самоізоляція під час дії карантину з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»;

8) «Переведення особи на легшу роботу»;

9) «Лікування в санаторно-курортному закладі»;

10) «Ортопедичне протезування» відповідає причині непрацездатності «Протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства».

Причина непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов'язані з нещасним випадком на виробництві» може бути змінена після завершення розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на підставі актів розслідування нещасного випадку або професійного захворювання на причини непрацездатності «Тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві» або «Тимчасова непрацездатність внаслідок професійного захворювання».

Листок непрацездатності з причиною непрацездатності «Вагітність та пологи» вважається виданим з дати відкриття листка непрацездатності.

На підставі відомостей про факт усиновлення дитини, що надходять від органів опіки та піклування, формується листок непрацездатності на період з дати усиновлення до закінчення 56 календарних днів (70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів — для жінок, віднесених до I-III категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи).

 

Що визначено Наказом № 1234

Наказ встановлює, що листок непрацездатності створюється в Реєстрі на основі медичного висновку пацієнта, який є застрахованою особою і дані якого внесені до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Також у наказі визначаються обов’язкові реквізити електронного «лікарняного», дати початку і закриття е-лікарняного, а також випадки, на підставі яких е-лікарняний може бути скорочено. Розглянемо ці пункти детальніше.

 

Які обов’язкові реквізити е-лікарняного

Встановлено такий перелік реквізитів, що визначені як обов’язкові для листка непрацездатності (ЛН) як електронного документа:

  • єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;
  • спеціальний КЕП чи електронна печатка;
  • дані запису стосовно тимчасової непрацездатності: про тимчасово непрацездатну особу, про випадок тимчасової непрацездатності.

 

Як визначаються дата початку та закриття е-лікарняного

Дати початку та закінчення дії листка непрацездатності повинні відповідати датам початку та закінчення дії медичного висновку, що був підставою для формування відповідного листка непрацездатності. ЛН слід вважати виданим від наступного дня після дати закриття листка непрацездатності.

Якщо наявні кілька медичних висновків, які становлять один випадок тимчасової непрацездатності, ЛН слід формувати у порядку черговості створення медичних висновків. У цьому разі кожен наступний електронний листок непрацездатності слід формувати як продовження першого, з додаванням наступного порядкового номера після знака «−» до унікального номера першого листка непрацездатності. Така серія листків непрацездатності становить один страховий випадок.

Зауважте, що в разі причини непрацездатності «Вагітність та пологи» ЛН слід вважати виданим від дня відкриття такого листка непрацездатності.

 

У яких випадках період непрацездатності може бути скорочений

Період тимчасової непрацездатності, що визначений в електронному листку непрацездатності, підлягає скороченню:

  • у разі появи нового медичного висновку в межах випадку тимчасової непрацездатності або медичного висновку з відміткою про новий випадок тимчасової непрацездатності в межах однієї категорії медичних висновків, чи медичного висновку за іншою категорією, в тому числі в разі надходження таких медичних висновків в один день;
  • у разі надходження інформації від централізованого банку даних з проблем інвалідності про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності, зокрема зміну групи інвалідності чи підтвердження раніше встановленої групи інвалідності. У такому разі період дії листка непрацездатності скорочується до дати винесення вказаного рішення медико-соціальною експертною комісією.

Нагадуємо, що випадки тимчасової непрацездатності, оформлені паперовим листком непрацездатності та е-лікарняним, є різними страховими випадками, тому роботодавець має подати заяви-розрахунки окремо за кожним видом «лікарняних».

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП