Працівник не хоче використовувати відпустку: дії роботодавця


14.12.2020

Якщо працівник відмовляється використати надане йому право на відпочинок (щорічну відпустку), то роботодавець, оскільки рішення про надання чи ненадання відпустки належить лише до його компетенції, має право в межах, установлених графіком відпусток, без заяви працівника видати наказ про надання йому відпустки.

Згідно зі ст. 139 КЗпП працівники зобов’язані своєчасно й точно виконувати розпорядження (накази) роботодавця. За їх невиконання працівник може бути притягнений до дисциплінарної відповідальності.

Водночас згідно зі ст. 2 Закону України «Про відпустки» право на відпустки забезпечується гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбачених цим Законом. У частині четвертій ст. 24 згаданого Закону зазначено, що за бажанням працівника частину щорічної відпустки цілком правомірно замінити грошовою компенсацією, однак тривалість фактично використаної працівником частини щорічної відпустки не може бути меншою ніж 24 календарних дні.

Наприклад, якщо працівник не хоче йти у щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів, йому один раз протягом двох років підряд можна виплатити грошову компенсацію за невикористану частину щорічної відпустки строком 6 календарних днів. У таких випадках керівник зобов’язаний видати наказ про надання відпустки зазначеним категоріям працівників згідно з термінами, попередньо узгодженими під час складання графіка відпусток.

Законодавством також не передбачено строку давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, та заборони працівнику використовувати щорічні відпустки, які йому не було своєчасно надано роботодавцем за попередні роки.

У разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Детальніше про грошову компенсацію за невикористану відпустку читайте в журналі «Кадровик України» № 1/2021.


◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
ДЕМО ДОСТУП