Працівників зобов’яжуть повертати стягнуту на їхню користь зарплату у разі скасування судових рішень


◦ Судова практика
◦ Зміни в законодавстві
◦ Перспективні проєкти
26.07.2023

24 липня 2023 року у ВРУ зареєстровано законопроєкт № 9524 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повороту виконання судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин у сфері публічної служби".

Метою законопроєкту є необхідність урегулювання питань, пов’язаних із можливістю повернення до Державного бюджету України сплачених за рішеннями судів про поновлення на роботі коштів, якщо такі рішення виконані, проте в подальшому були скасовані. 

Проєктом пропонується внести зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, встановивши, що поворот виконання рішення про відшкодування шкоди, заподіяної суб’єктом владних повноважень, каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи, рішення про присудження виплати пенсій чи інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів допускається, якщо скасоване рішення було обґрунтовано повідомленими позивачем завідомо неправдивими відомостями або поданими ним підробленими документами. Поворот виконання рішення про присудження виплати заробітної плати чи інших виплат у відносинах публічної служби, допускається виключно у разі скасування зазначеного рішення.

Проєктом також пропонується внести такі зміни до Кодексу законів про працю України:

1. Передбачити, що при винесенні рішення про поновлення на роботі орган, який розглядає трудовий спір, одночасно приймає рішення про виплату працівникові середнього заробітку за час вимушеного прогулу або різниці в заробітку за час виконання нижче оплачуваної роботи, але не більш як за один рік.

Якщо заява про поновлення на роботі розглядається більше одного року, не з вини працівника, орган, який розглядає трудовий спір, виносить рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу, крім випадків поновлення на роботі прокурорів, слідчих, поліцейських і працівників Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства. Виплата середнього заробітку за весь час вимушеного прогулу прокурорів, слідчих, поліцейських і працівників Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань України, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України чи органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового та митного законодавства не може перевищувати суми його середнього заробітку за рік, яку він отримував.

2. Встановити, що у разі затримки виконання рішення органу, який розглядав трудовий спір про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника, цей орган виносить ухвалу про виплату йому середнього заробітку або різниці в заробітку за час затримки, крім випадків затримки виконання рішення про поновлення на роботі не з вини роботодавця у зв’язку із перешкоджанням працівником його виконання, обмежувальними заходами, введеними у зв’язку із оголошенням карантину, встановленого КМУ, військовими діями або іншими обставинами непереборної сили.

3. Уточнити, що у разі скасування виконаних судових рішень про стягнення заробітної плати чи інших виплат, що випливають з трудових правовідносин, працівник зобов’язаний повернути у повному обсязі стягнуті на його користь кошти заробітної плати та інші виплати протягом 30 календарних днів з дня набрання законної сили рішення суду про скасування рішення щодо стягнення заробітної плати чи інших виплат, крім випадків, коли поворот виконання такого рішення не допускається.

Поворот виконання допускається виключно:

  • коли скасоване рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах;
  • або коли виконання рішення по трудових спорах стосується сфери публічної служби.

З цих же підстав допускається стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення комісії по трудових спорах при повторному розгляді спору.

Спори, пов’язані з поворотом виконаних судових рішень, розглядаються у судовому порядку.

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП