Право працівників на дострокову пенсію в умовах воєнного стану


◦ Соціальне страхування
◦ Пенсійне забезпечення
31.01.2023

Війна створила важкі життєві обставини для всіх людей, які проживають на території України, а тим більше для працюючих осіб. Наразі на підприємствах здійснюються зміни в організації виробництва та праці,  відбувається реорганізація чи банкрутство або навіть ліквідація установи, що неминуче веде до скорочення чисельності штату працівників або повного їх звільнення.

Бувають ще гірші випадки, коли здоров’я людину підводить і вона не має змоги вже працювати, а до виходу на пенсію залишилось небагато. Тоді постає просте питання, як діяти особі, яка опинилась в подібній ситуації?

У першу чергу необхідно брати до уваги, що положення п. 10 ч. 1 ст. 42 Кодексу Законів про працю України  захищає правові гарантії осіб на переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, якщо особі залишилось 3 роки до пенсії. Але якщо через виняткові обставини звільнення відбулося, то можуть бути застосовані нижче зазначені норми.

Відповідно до ч. 6-7 ст. 115 Закону України «Про загальнообов’язкове пенсійне страхування» особам, яким залишилось 1,5 року до виходу на пенсію, можна вийти на неї достроково за таких умов.

  • Якщо особі, трудовий договір з якою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку із змінами в організації виробництва та праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників, на день звільнення залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку.
Звертаємо увагу, що це положення реалізується за умови їх реєстрації у державній службі зайнятості та відсутності підходящої для них роботи, якщо особи мають страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.
  • Якщо трудовий договір з особою розірвано з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я згідно з п. 2 ч. 1 ст. 40 Кодексу законів про працю та розірвання трудового договору відбулось відповідно до установленого Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 р. № 1449.

Своєю чергою, невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я підтверджується одним з таких документів, що містять інформацію, наведену в первинній обліковій документації закладу охорони здоров’я, а саме:

  • довідкою закладу охорони здоров’я, яка містить інформацію про заключний висновок лікарсько-консультативної комісії щодо зміни місця роботи, зазначену в журналі запису висновків такої комісії;
  • повідомленням роботодавцю щодо групи інвалідності та її причини або випискою з акту огляду медико-соціальної експертної комісії, або індивідуальною програмою реабілітації (за умови надання її особою);
  • медичною довідкою про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду працівника певної категорії, виданою комісією з проведення медичних оглядів закладів охорони здоров’я.
Звертаємо увагу, що у будь-якому випадку роботодавець зобов’язаний вжити заходів для переведення працівника за його згодою на іншу роботу тимчасово чи без обмеження строку за наявності відповідних вакансій або у разі відсутності відповідних вакансій скласти про це акт.

Виявлена невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я у разі його відмови від переведення на іншу роботу або відсутності відповідних вакансій для його переведення може бути підставою для розірвання трудового договору та звільнення працівника за ініціативою роботодавця.

У разі відмови працівника від переведення на іншу роботу роботодавець отримує від профспілкової організації (профспілкового представника) згоду щодо звільнення працівника у зв’язку з виявленою невідповідністю займаній посаді за станом здоров’я (крім випадків звільнення працівника, який не є членом первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, або відсутності на підприємстві, в установі, організації первинної профспілкової організації).

Отже, у разі подальшого звернення до управління Пенсійного фонду із заявою про отримання пенсії за віком непрацююча особа передпенсійного віку подає такі документи:

  • заяву про призначення пенсії та відповідні документи, які необхідні для призначення пенсії;
  • копію документа про припинення перебування на обліку осіб, які шукають роботу на підставі клопотання про достроковий вихід на пенсію;
  • копію медичного документа про виявлену невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, що стала підставою для звільнення.

Джерело: Безоплатна правова допомога

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП