23 листопада 2022 р. В. Зеленський підписав Закон № 2734 "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні" (законопроєкт № 7649).

Законопроєктом передбачено внесення змін до законів “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”.

Зокрема, передбачено, що особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування відповідно договору, що укладається з ПФУ.

При цьому договір про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування можна буде укласти в електронній формі через Портал Дія, у тому числі з використанням мобільного додатка Дія, або через вебпортал електронних послуг ПФУ.

Зміни також передбачають можливість укладення такого договору на користь третьої особи (крім особи, інформація про яку відсутня в інформаційній базі системи персоніфікованого обліку).

Форму договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та порядок його укладення має затвердити ПФУ. Вони передбачатимуть:

  • для укладання договору особа повідомляє відомості про особу, яка (за яку) сплачуються страхові внески (прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)), підтверджує відповідність застрахованої особи вимогам цієї частини та ознайомлення та згоду з умовами договору;
  • самостійне визначення особою розміру страхових внесків, періодичності і строків їх сплати;
  • суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок ПФУ, а у разі, якщо з урахуванням фактично сплаченого за особу ЄСВ за відповідний місяць обчислена відповідно до частини четвертої статті 40 цього Закону сума заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески, перевищуватиме максимальну величину заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, кошти зараховуються в рахунок наступного за таким місяця;
  • інформація про сплату внесків до системи персоніфікованого обліку формується ПФУ автоматично за фактом зарахування коштів, про що формується повідомлення в особистий кабінет застрахованої особи на вебпорталі електронних послуг ПФУ.

Суми коштів за договором про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування підлягатимуть сплаті на рахунок Пенсійного фонду, відкритий в уповноваженому банку, та поверненню не підлягатимуть.

Крім того, пропонувалося доповнити Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” новими нормами, передбачивши можливість здійснення юридичними або фізичними особами персоналізованих благодійний внесків (адресованих визначеному пенсіонерові), з яких 70% пропонується спрямовувати для виплати такому пенсіонерові в обраний ним спосіб, передбачений Законом для виплати пенсій, а 30% – до солідарної системи і використовувати згідно з частиною першою статті 73 цього Закону.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.