Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів


01.10.2019


Нагадуємо, що від сьогодні вилучаються з обігу монети дрібних номіналів 1, 2, 5 копійок та обмежується обіг монети номіналом 25 коп.

Інформацію щодо розрахунків по заробітній платі через запроваджені обмеження розмістимо найближчим часом.

 

 

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

ПОСТАНОВА

20.06.2019  № 82

Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку від 24.09.2019 р. № 117)

 

Відповідно до статей 6, 7, 15, 33, 34, 39, 40, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою поліпшення організації готівкового обігу та оптимізації готівкових розрахунків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Національному банку України, банкам, щодо яких Правління Національного банку прийняло рішення про надання їм повноважень на зберігання запасів готівки Національного банку України (далі - уповноважені банки), банкам України з 01 жовтня 2019 року:

1) вилучати з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок;

2) розпочати вилучення з готівкового обігу монет номіналом 25 копійок.

2. З 01 жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестають бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.

Монети номіналом 25 копійок перебувають в обігу до прийняття окремого рішення Правління Національного банку України про їх вилучення.

3. Національному банку України:

1) припинити з 01 жовтня 2019 року підкріплення операційних кас банків України монетами номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок (далі - монети дрібних номіналів);

2) забезпечити приймання від банків України монет дрібних номіналів повними та неповними мішечками, а також зарахування відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків;

3) до 30 вересня 2022 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.

4. Уповноваженим банкам:

1) забезпечити приймання від банків України монет дрібних номіналів із зарахуванням відповідних коштів на кореспондентські рахунки банків та вкладати зазначені розмінні монети до запасів Національного банку України як повними, так і неповними мішечками;

2) до 30 вересня 2022 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну.

5. Банкам України:

1) заборонити з 01 жовтня 2019 року видавати з кас банків монети дрібних номіналів за всіма видами готівкових операцій;

2) забезпечити до 18 жовтня 2019 року обов'язкове приймання від клієнтів - юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлених підрозділів юридичних осіб, фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність, залишків монет номіналами 1, 2 та 5 копійок для зарахування на рахунки;

3) до 30 вересня 2020 року здійснювати обмін фізичним особам монет номіналами 1, 2 та 5 копійок на монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, без стягнення плати за проведення такого обміну;

4) здійснювати з монетами номіналом 25 копійок лише прибуткові операції з юридичними та фізичними особами для зарахування на рахунки, вклади, акредитиви, для переказів;

5) забезпечити пакування та здавання до Національного банку України та уповноважених банків монет дрібних номіналів як повними, так і неповними мішечками в установленому порядку;

6) розмістити в приміщенні банку в доступному для огляду клієнтами місці інформацію щодо вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів та їх обміну банками на банкноти/обігові монети/розмінні монети інших номіналів.

5-1. Банки України під час вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів відповідно до підстав, визначених законодавством України, мають право:

1) проводити заокруглення сум касових операцій за правилами, установленими пунктом 4 постанови Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів" (далі - Постанова № 25);

2) застосовувати правила пункту 4 Постанови № 25 за кожним касовим документом.

Результати заокруглення є іншими операційними доходами/витратами банку.

6. Юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (крім банків), відокремленим підрозділам юридичних осіб, фізичним особам, які здійснюють підприємницьку діяльність:

1) припинити з 01 жовтня 2019 року приймати монети номіналами 1, 2 та 5 копійок за всіма видами готівкових операцій;

2) здати до 18 жовтня 2019 року залишки монет номіналами 1, 2 та 5 копійок до кас банків України для зарахування на рахунки;

3) проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) за правилами, визначеними постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року № 25 "Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів".

 

7. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.

8. Банки України, юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у разі порушення вимог цієї постанови несуть відповідальність у встановленому законодавством України порядку.

9. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.

10. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

 

Голова                                                                        Я. Смолій

 


ДЕМО ДОСТУП