Розроблено нові правила інвентаризації активів під час воєнного стану


14.06.2022

 На сайті Мінфіну зʼявився проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».  

Проєктом наказу пропонується врегулювати питання щодо особливостей проведення інвентаризації підприємствами, які розташовані на тимчасово окупованій території та/або в районах проведення воєнних (бойових) дій.

Зокрема, у Положенні інвентаризації буде зазначено, що підприємства з окупованих територій та територій бойових дій проводять інвентаризацію у випадках, обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане можливим забезпечити безпечний та безперешкодний доступ уповноважених осіб до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, в яких відображені зобов’язання та власний капітал цих підприємств. Території визначаються такими відповідно до законодавства.

Окремо у Положенні зʼявиться норма, що керівники таких підприємств у разі встановлення фактів викрадення (розкрадання), нестачі, знищення (псування) майна можуть прийняти рішення про проведення інвентаризації такого окремо визначеного майна на день встановлення таких фактів.

Цим же проєктом наказу планують встановити правила відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій з електронними грошима емітентами, які не є банками, а також привести у відповідність до вимог МСФЗ для малих та середніх підприємств відображення в бухгалтерському обліку основних засобів. Для цього внесуть зміни до ПСБО 10 і Плану рахунків, а також до Інструкції щодо їх застосування. 


Проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

 


◦ Воєнний стан
ДЕМО ДОСТУП