Які нюанси проведення медоглядів працівників певних категорій


◦ Охорона праці
23.01.2024

Статтею 17 Закону України «Про охорону праці» визначено, що роботодавець зобов’язаний забезпечити фінансування та організацію проведення попереднього (під час прийняття на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів певних категорій працівників, зокрема, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, або таких, де є потреба у професійному доборі, та щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року.

Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246, визначено алгоритм організації попереднього (періодичних) медичного огляду.

Спеціалісти відділів гігієни праці та атестації робочих місць за умовами праці міжрегіональних управлінь Держпраці щорічно за заявкою роботодавця (його представника), за участю представника первинної профспілкової організації або уповноваженої працівниками особи, визначають категорії працівників відповідно до штатного розпису, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду та до 1 грудня складають Акт визначення категорій працівників у двох примірниках, які підлягають попередньому (періодичним) медичному огляду.

Роботодавець попередньо організовує лабораторні дослідження умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях працівників відповідно до наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм і правил «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу» від 08.04.2014 р. № 248 та подає ці дані (копії протоколів інструментально-лабораторних досліджень умов праці) разом із заявкою на складення Акта до територіального Управління інспекційної діяльності Держпраці.

На підставі Акта роботодавець складає протягом місяця у чотирьох примірниках поіменні списки працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам, за визначеною формою. Зазначені списки подаються для погодження в територіальне Управління інспекційної діяльності Держпраці.

Працівники, для яких є обов’язковими попередній та періодичні наркологічні та психіатричні огляди, подають у медичні комісії відповідний документ (довідку) відповідно до вимог наказу МОЗ України від 18.02.2022 р. № 651.

Роботодавець за власний кошт забезпечує організацію проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження працівника з підозрою на професійні та виробничо зумовлені захворювання та їх медичну реабілітацію, диспансеризацію працівників груп ризику розвитку професійних захворювань.

На період проходження медогляду роботодавець зберігає за працівником місце роботи (посаду) і середній заробіток.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія оформляє Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників, який складається у шести примірниках – один примірник залишається у медичному закладі, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або уповноваженій працівниками особі, профпатологу, Управління інспекційної діяльності Держпраці у області, робочому органу Головного управління Пенсійного фонду у області.

Наголошуємо, що згідно з частиною 2 статті 17 Закону України «Про охорону праці» роботодавець має право в установленому законом порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності, а також зобов’язаний відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.

Водночас відповідно до частини 3 статті 159 Кодексу законів про працю України працівник зобов’язаний проходити у встановленому порядку попередній та періодичні медичні огляди.

Для роботодавців настає адміністративна відповідальність за порушення організації медичних оглядів працівників (ч. 5 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Зокрема, тягне за собою накладення штрафу на працівників від чотирьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності – від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


Західне міжрегіональне управління Держпраці

 


Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП