Сплата ЄСВ під час карантину: роз’яснює ДПСУ


30.04.2020

Лист ДПСУ від 23.04.2020 р. № 4077/5/99-00-04-06-03-05, направлений на адресу НБУ, умовно можна розділити на дві частини.

У першій частині ДПСУ  інформує НБУ про зміни в справлянні ЄСВ у зв’язку із ухваленням Закону України від 17.03.2020 р. № 533-IX, зокрема, щодо звільнення від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ та його неповну або несвоєчасну сплату одночасно з видачею зарплати, а також звільнення від сплати ЄСВ підприємців, але лише «за себе».

У другій — нагадує, що положення ст. 24 Закону про ЄСВ в частині контролю банками платників ЄСВ на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби, залишились незмінними. Саме тому НБУ й інформував банки, що в цій частині — все без змін.

У кінці ДПСУ інформує, що довідку-розрахунок можна погодити через електронний кабінет.

Додамо, що лист НБУ на цю тему було оприлюднено раніше.

 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Лист

від 23.04.2020 р. № 4077/5/99-00-04-06-03-05

Державна податкова служба України, керуючись ст. 19 Податкового кодексу України, розглянула звернення Національного банку України від 25.03.2020 р. № 57-0010/15428 (вх. ДПС № 13151/5 від 25.03.2020) щодо застосування законодавства про єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), і повідомляє таке.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 17.03.2020 р. № 533-IX (далі — Закон № 533) було внесено низку змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI (далі — Закон № 2464).

Зокрема, розділ VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464 доповнено п. 910, згідно з нормами якого тимчасово звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску особи, зазначені у п. 4, 5 та 51 частини першої ст. 4 Закону № 2464, в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за періоди з 1 по 31 березня та з 1 по 30 квітня 2020 р. за себе. При цьому положення абзацу другого п. 2 частини першої ст. 7 Закону № 2464 щодо таких періодів для таких осіб не застосовуються.

Вважаємо за необхідне зазначити, що зазначена норма не поширюється на роботодавців.

Водночас Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540-IX внесено зміни до п. 911 розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону № 2464, згідно з приписами якого тимчасово штрафні санкції, визначені частиною одинадцятою ст. 25 Закону № 2464, не застосовуються за такі порушення, вчинені в періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 р.:

— несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

— неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

— несвоєчасне подання звітності, передбаченої цим Законом, до податкових органів.

При цьому абзаци другий та третій п. 7 частини 11 ст. 25 Закону № 2464 щодо такого порушення, вчиненого в періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 р., не застосовується.

Також протягом періодів з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 р. платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

З огляду на зазначене, Закон № 2464 надає можливість, зокрема, роботодавцям, на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), не виконувати своєчасно або в повному обсязі обов'язки платників єдиного внеску в частині сплати такого внеску та подання обов'язкової звітності.

Слід зауважити, що банки відповідно до ст. 24 Закону № 2464 виконують покладені на них обов'язки щодо дотримання законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску.

Банки приймають від платників єдиного внеску, зазначених у п. 1 частини першої ст. 4 Закону № 2464, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (перерахування) коштів для виплати заробітної плати, на які відповідно до цього Закону нараховується єдиний внесок, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів лише за умови одночасного подання платником розрахункових документів про перерахування коштів для сплати відповідних сум єдиного внеску або документів, що підтверджують фактичну сплату таких сум у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з Національним банком України та центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах праці, трудових відносин та зайнятості населення, соціального захисту населення (частина друга ст. 24 Закону № 2464).

Як вже було зазначено вище, Законом № 533 внесено зміни до Закону № 2464 в частині тимчасового звільнення за бажанням платника (фізичної особи — підприємця, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та члена фермерського господарства) від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі — єдиний внесок) лише за себе.

При цьому змін у порядку нарахування та виплати заробітної плати, нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема щодо найманих працівників, працівників, які працюють за трудовими договорами, не відбулось.

Так, відповідно до абзацу другого частини восьмої ст. 9 Закону № 2464 платники, зазначені у п. 1 частини першої ст. 4 цього Закону, під час кожної виплати заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов'язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для таких платників (авансові платежі). Винятком є випадки, якщо внесок, нарахований на ці виплати, вже сплачений у строки, встановлені абзацом першим цієї частини, або за результатами звірення платника з податковим органом за платником визнана переплата єдиного внеску, сума якої перевищує суму внеску, що підлягає сплаті, або дорівнює їй. Кошти перераховуються одночасно з отриманням (перерахуванням) коштів на оплату праці (виплату доходу, грошового забезпечення), у тому числі в безготівковій чи натуральній формі.

Єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (частина 12 ст. 9 Закону № 2464).

Тому незмінними залишились і положення ст. 24 Закону № 2464 в частині контролю банками платників єдиного внеску на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

При цьому на період запровадження надзвичайної ситуації ДПС рекомендує отримати адміністративну послугу, зокрема з погодження довідки-розрахунку за формою згідно з додатком 1 до Порядку (п. 3 Порядку прийняття банками на виконання розрахункових документів на виплату заробітної плати, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.09.2013 р. за № 602/24134) в електронній формі.

Для отримання такої послуги платник єдиного внеску за допомогою Електронного кабінету платника податків може надіслати до відповідного органу ДПС скан-копію належним чином оформленої довідки-розрахунку у форматі pdf (обмеження 2 МБ); скан-копія, погоджена невідкладно податковим органом направляється на адресу електронної пошти заявника (оригінал платник зможе отримати після закінчення карантину).


◦ Карантин
◦ Облік та оподаткування
◦ ПДФО та ВЗ
◦ ЄСВ
ДЕМО ДОСТУП