Табелювання внутрішнього сумісника, направленого у відрядження


02.10.2020

Завідувач сектора експертизи умов праці Управління Держпраці у Рівненській області Катерина Жарська роз’яснила, як відображати в табелі обліку робочого часу працівника, який на одному й тому ж підприємстві працює за основною посадою — водієм, а за сумісництвом — завідувачем господарства, і за основною посадою направлений у відрядження.

Ведення табельного обліку використання робочого часу на підприємствах, в установах та організаціях регулюється наказом Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» від 05.12.2008 р. № 489[1], яким затверджено форми первинної облікової документації з обліку особового складу та використання робочого часу з короткими поясненнями до них. Тобто табель обліку робочого часу — це первинний документ для обліку відпрацьованого часу, який є також підставою для нарахування заробітної плати працівникам.

Відповідно до п. 13 Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59, на час відрядження особи, яка працює за сумісництвом, середній заробіток зберігається на тому підприємстві, що її відрядило. Тобто за дні перебування працівника у відрядженні з основного місця роботи оплата за місцем роботи за сумісництвом не проводиться. Це підтверджується листом Міністерства соціальної політики України від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13 щодо відрядження особи, яка працює за сумісництвом.

Щодо табелювання особи, яка направлена у відрядження за основним місцем роботи, то в табелі обліку робочого часу сумісника варто позначати «І» — інші причини неявок, а в табелі обліку робочого часу за основною посадою вказувати «ВД» — відрядження.

Якщо особа працює на різних підприємствах, то підтвердним документом відсутності на роботі за сумісництвом (або основним місцем роботи) для такого випадку є довідка з місця роботи працівника про те, що він дійсно перебував у відрядженні, або копія наказу (розпорядження) про направлення працівника у відрядження.

Додатково інформуємо, що це роз’яснення не є нормативно-правовим актом і має рекомендаційний характер.

Лист Мінсоцполітики від 23.04.2013 р. № 146/13/133-13

________________

[1] Насправді наказом затверджено тільки форму табеля та, як вказано у примітках до форми, мінімальний перелік показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. За необхідності форма може бути доповнена іншими показниками, необхідними для обліку на підприємстві.


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Трудовi вiдносини
◦ Відрядження
◦ Заміна відсутнього працівника
◦ Сумісництво і суміщення
◦ Робочий час
◦ Табель обліку робочого часу
ДЕМО ДОСТУП