Тривалість відпустки вихователя ЗДО


13.07.2020


Мінекономіки висловило думку, що тривалість щорічної основної відпустки вихователя закладу дошкільної освіти (ЗДО) за робочий рік з 01.09.2019 р. по 30.08.2020 р., у якому підвищено тривалість щорічної основної відпустки із 42 календарних днів до 56 календарних днів, повинна розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу, тобто з 01.09.2019 р. по 31.12.2019 р. — виходячи із 42 календарних днів, а з 01.01.2020 р. по 30.08.2020 р. — виходячи із 56 календарних днів.

Нагадаємо, що Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України в листі від 30.01.2020 р. № 1/9-59 та № 02-8/100 роз’яснювали, що у 2020 р. вихователям ЗДО за період роботи з 2019 по 2020 р. надається щорічна основна відпустка тривалістю 56 календарних днів без дотримання пропорційності відпрацьованому робочому часу.

 

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Лист
від 24.02.2020 р. № 3512-06/12013-09

Про тривалість щорічної основної відпустки деяких категорій педагогічних працівників
з 1 січня 2020 року

Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <...> в межах компетенції повідомляється.

Відповідно до частини першої ст. 6 Закону України «Про відпустки» щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

Частиною шостою зазначеної статті передбачено надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Такий порядок визначений постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам» від 14.04.1997 р. № 346 (зі змінами) (далі — Порядок).

Постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346» від 10.07.2019 р. № 694 (далі — Постанова № 694) внесено зміни до Порядку, зокрема, щодо тривалості щорічної основної відпустки деяким категоріям педагогічних працівників. Постанова № 694 набрала чинності з 1 січня 2020 р.

Відповідно до п. 1 «Заклади дошкільної освіти (крім дитячих будинків, закладів дошкільної освіти компенсуючого типу (спеціальні та санаторні)» розділу I «Заклади дошкільної освіти» додатка до Порядку вихователь закладу дошкільної освіти має право на щорічну основну відпустку тривалістю 56 календарних днів.

Таким чином, за робочий рік з 01.09.2019 р. по 30.08.2020 р., у якому підвищено тривалість щорічної основної відпустки зазначеного працівника із 42 календарних днів до 56 календарних днів, тривалість щорічної основної відпустки, на нашу думку, повинна розраховуватися пропорційно відпрацьованому часу, тобто з 01.09.2019 р. по 31.12.2019 р. — виходячи із 42 календарних днів, а з 01.01.2020 р. по 30.08.2020 р. — виходячи з 56 календарних днів.

Надалі щорічна основна відпустка має надаватись тривалістю 56 календарних днів.

Принагідно інформуємо, що виходячи зі змісту Закону України «Про доступ до публічної інформації» <...> запит не належить до запиту на отримання публічної інформації.

Одночасно повідомляємо, що листи Міністерства не є нормативно-правовими актами, вони мають інформаційно-рекомендаційний характер.

 


◦ Офіційні роз’яснення
◦ Час відпочинку
◦ Відпустки
ДЕМО ДОСТУП