23 жовтня у ВРУ зареєстровано урядовий законопроєкт № 10177 "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку індивідуальних освітніх траєкторій та вдосконалення освітнього процесу у вищій освіті".

Серед іншого, документом пропонується викласти у новій редакції статтю 15 Закону України «Про відпустки», яка стосується відпусток у зв'язку з навчанням для здобуття фахової передвищої, вищої освіти.

Згідно з нею працівникам, які успішно без відриву від виробництва здобувають фахову передвищу, вищу освіту за дистанційною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для здобувачів першого та другого курсів:
  •  фахової передвищої освіти з вечірньою формою здобуття освіти — 10 календарних днів,
  • вищої освіти з вечірньою формою здобуття освіти — 20 календарних днів,
  • фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою здобуття освіти — 30 календарних днів;
  • фахової передвищої, вищої освіти з дистанційною формою здобуття освіти — 14 календарних днів;
    
 • на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для здобувачів третього і  наступних курсів:
  • фахової передвищої освіти з вечірньою формою здобуття освіти — 20 календарних днів,
  • вищої освіти з вечірньою формою здобуття освіти — 30 календарних днів,
  • фахової передвищої, вищої освіти з заочною формою здобуття освіти — 40 календарних днів;
  • фахової передвищої, вищої освіти з дистанційною формою здобуття освіти — 14 календарних днів;
    
 • на період складання атестації здобувачам фахової передвищої, вищої освіти — 30 календарних днів;
 • на період підготовки та захисту кваліфікаційної роботи студентам, які здобувають за дистанційною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти  фахову передвищу освіту, — два місяці, вищу освіту — чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою, дистанційною) формою здобуття освіти визначається як для осіб, які здобувають вищу освіту на третьому і наступних курсах.

Працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, для підготовки та складання іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 календарних днів на кожен іспит.

Працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів та за їх бажанням протягом чотирьох років навчання — один вільний від роботи день на тиждень з оплатою його в розмірі 50 відсотків середньої заробітної плати працівника.

Для працівників, які здобувають вищу освіту за дистанційною, вечірньою та заочною формами здобуття освіти, де навчальний процес має свої особливості, законодавством може встановлюватись інша тривалість відпусток у зв'язку з навчанням.