Військовий облік жінок: що слід врахувати роботодавцям


◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Військовий облік жінок
30.06.2022

Федерація профспілок України зазначає, що відповідно до наказу МОУ «Про внесення змін до наказу Міністерства оборони України від 11 жовтня 2021 року № 313» від 07.02.2022 р. № 35 взяття на військовий облік жінок згідно з Переліком спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, розпочинається з 1 жовтня 2022 р., але граничного строку взяття на облік поки не встановлено.

Генеральний штаб Збройних сил України планує ознайомитись з чисельністю жінок, які стануть на військовий облік з жовтня 2022 р., та сформувати перелік потенційного кадрового резерву.

Відповідальність за порушення ведення військового обліку в Україні регулюється ст. 210 та 210-1  КУпАП. Однак до кінця 2022 р. штрафні санкції не застосовуватимуться, оскільки цей період вважається перехідним.

Слід зауважити, що жодних винятків немає, навіть вагітні жінки та жінки з малолітніми дітьми, а також жінки, що працюють за договорами цивільно-правового характеру та домогосподарки, також мають стати на військовий облік, якщо вони мають відповідну фахову приналежність.

Оскільки на сьогодні окремого порядку взяття жінок на військовий облік в Україні не запроваджено, тому ймовірно, що до жінок будуть застосовуватись норми постанови Кабміну «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників та військовозобов’язаних» від 07.12.2016 р. № 921 (далі – Порядок № 921).

Відповідно до п. 5 ст. 34 Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 р. № 2232-ХІІ (далі Закон № 2232) на керівників підприємств, установ та організацій незалежно від їх форми власності і підпорядкування покладається обов’язок ведення персонального обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, що передбачає облік відомостей щодо таких осіб за місцем їх роботи.

 На роботодавців покладається обов’язок (п. 37 Порядку № 921) щодо:

 • прийняття на роботу тільки тих працівників, в яких наявні всі військово-облікові документи (військові квитки або тимчасові посвідчення, посвідчення про приписку до призовних дільниць), відповідно, що посвідчують взяття їх на військовий облік;
 • надсилання до відповідних ТЦК повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у 7-денний строк;
 • забезпечення повноти та достовірності облікових даних призовників і військовозобов’язаних, а також взаємодія з ТЦК щодо строків та способів звіряння даних особових карток, списків призовників і військовозобов’язаних, їх облікових даних, внесення відповідних змін до них;
 • організації періодичного звіряння особових карток призовників і військовозобов’язаних із записами у військових квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць. Не рідше одного разу на рік проведення звіряння особових карток працівників з обліковими документами ТЦК, в яких вони перебувають на військовому обліку;
 • оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до ТЦК і забезпечення їх своєчасного прибуття;
 • внесення до особових карток призовників і військовозобов’язаних інформації про зміни в облікових даних та повідомлення про відповідні зміни ТЦК;
 • складення і подання щороку до 1 грудня списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (у разі їх наявності);
 • оформлення документів для бронювання військовозобов’язаних за центральними і місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час;
 • інформування ТЦК про громадян та посадових осіб, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом;
 • контролю за виконанням посадовими особами, призовниками і військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку та проведення відповідної роз’яснювальної роботи;
 • ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними ТЦК тощо.

Відділ передплати
0 800 214 008

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП