Держпраці повідомляє, що згідно зі ст. 26 КЗпП під час укладення трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У період випробування на працівників поширюється законодавство про працю.

Строк випробування під час прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, – шести місяців. Строк випробування під час  прийняття на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. До строку випробування не зараховуються дні, коли працівник фактично не працював, незалежно від причини (ст. 27 КЗпП).

Випробування не встановлюється в разі прийняття на роботу (абзац 3 ст. 26 КЗпП):

 • осіб, які не досягли 18 років;
 • молодих робітників після закінчення професійних навчально-виховних закладів;
 • молодих спеціалістів після закінчення вищих закладів освіти;
 • осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
 • осіб з інвалідністю, направлених на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • осіб, обраних на посаду;
 • переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;
 • осіб, які пройшли стажування під час прийняття на роботу з відривом від основної роботи;
 • вагітних жінок;
 • одиноких матерів, які мають дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю;
 • осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;
 • осіб на тимчасові та сезонні роботи;
 • внутрішньо переміщених осіб.

Випробування не встановлюється також у разі прийняття на роботу в іншу місцевість і в разі переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію, а також в інших випадках, якщо це передбачено законодавством.

Проте норми законодавства про працю в умовах воєнного стану діють з урахуванням вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».  Відповідно до п. 2 ст. 2  зазначеного Закону під час укладення трудового договору в період дії воєнного стану умова про випробування працівника під час прийняття на роботу може встановлюватися для будь-якої категорії працівників.