Не забудьте: завтра останній день подання звіту № 10-ПОІ


15.02.2021

26 лютого закінчується строк подання до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю (ф. № 10-ПІ) за 2020 р.

12.02.2021 р. набрав чинності наказ Міністерства соціальної політики України «Про внесення змін до форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю» та Інструкції щодо її заповнення». Попередню редакцію форми звітності було затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 27.08.2020 р. № 591.

В оновленій формі звіту № 10-ПОІ слова «Місцезнаходження/Місце проживання» замінено словом «Місцезнаходження», а слова «підпис керівника (власника) та/або осіб, відповідальних за заповнення форми звітності» — словами «підпис керівника (власника)».

Тобто відтепер під час заповнення оновленої форми необхідно вказати лише «Місцезнаходження» респондента, а розділ «Кількість працівників та фонд оплати праці» і додаток до форми має підписуватися саме керівником або власником підприємства, установи, організації.


У розділі «Кількість працівників та фонд оплати праці»:

  • слова «Місце проживання» замінено словами «Фактично проживають», а отже, необхідно вказати фактичне місце проживання працівників;
  • уточнено вік працівників — від 18 до 35 років, від 36 до 60 років, понад 60 років;
  • у позиції «Середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, осіб» (рядок 01) графи 2-13 доповнено знаком «х», а це означає, що ці графи не потрібно заповнювати і лише у графі 1 необхідно вказати загальну середньооблікову кількість штатних працівників облікового складу (осіб за рік) без розбивки за статтю (жінки та чоловіки), місцем проживання (місто або сільські населені пункти та селища міського типу) та віком;
  • у рядку 04 вказується сума фонду оплати праці штатних працівників облікового складу, зазначених у рядку 01, за звітний рік;
  • у рядках 05, 06 слова «тис. грн (з одним десятковим знаком)» замінено словом «грн».


Оновлена форма звітності № 10-ПОІ (річна)

 


ДЕМО ДОСТУП