За яких підстав вам можуть відмовити в оплаті листка непрацездатності


10.11.2020

Фонд соціального страхування України нагадав, що роботодавцю слід пам’ятати про підстави, за яких комісія із соціального страхування має право відмовити в оплаті листка непрацездатності. Їх перелік наведено у ст. 23 Закону Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 р. № 1105-ХІV:

 • у разі одержання застрахованою особою травм або її захворювання під час учинення нею кримінального правопорушення;
 • у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;
 • за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;
 • за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;
 • у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних із таким сп’янінням;
 • за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію чи медико-соціальну експертну комісію, втрачають право на цю допомогу з дня допущення порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Комісія із соціального страхування має право повернути листок непрацездатності на доопрацювання в заклади охорони здоров’я, якщо він був виданий із порушеннями інструкцій.

Під час перевірок спеціалісти Фонду виявляють порушення законодавства з питань експертизи тимчасової непрацездатності. Найпоширенішими порушеннями під час заповнення листків непрацездатності є такі:

 • зазначається скорочена назва підприємства та не вказується його адреса;
 • не підкреслюється слово «первинний» або «продовження»;
 • не підкреслюється причина непрацездатності;
 • не вказується режим (стаціонарний, амбулаторний тощо);
 • у разі помилок у тексті запис «Виправленому вірити» часто не завіряється підписом лікуючого лікаря або відсутня печатка закладу охорони здоров’я «Для листків непрацездатності»;
 • відсутній підпис завідувача відділення, якщо тимчасова непрацездатність триває понад 10 к. дн. у разі амбулаторного лікування.

 

 


◦ Соціальне страхування
◦ Тимчасова непрацездатність
◦ Листок непрацездатності
ДЕМО ДОСТУП