За невчасну атестацію робочих місць за умовами праці передбачена відповідальність


31.05.2021

Працівники, зайняті на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці, мають право на додаткові пільги та компенсації за роботу в таких умовах, роз'яснюють у Держпраці. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII зобов’язує роботодавця організовувати проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці.

Згідно з п. 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою КМУ від 01.08.1992 р. № 442 (далі — Порядок № 442) проводити атестацію потрібно в строки, передбачені колективним договором, але не рідше ніж один раз на п’ять років. Якщо роботодавець не дотримується цього правила, чи діють результати атестації на майбутнє, тобто більш ніж на п’ять років?

Законодавство не надає прямої відповіді на це запитання, тож маємо розуміти, що результати атестації діють тільки в період, визначений у колективному договорі (але не більше п’яти років). Згідно з Порядком № 442 саме результати атестації впливають на віднесення робочого місця до категорії шкідливих або важких умов праці.

Аналогічний висновок випливає із ст. 7 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР, якою встановлюється залежність між тривалістю щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та результатами атестації робочих місць за умовами праці й часом зайнятості працівника в цих умовах.

Підтримує таку позицію і Верховний Суд у постанові від 25.04.2018 р. у справі № 804/2806/17. Результати атестації діють тільки в період, визначений у колективному договорі (але не більше п’яти років), і після закінчення цього строку не діють. Працівники, продовжуючи працювати у шкідливих або важких умовах праці, втрачають право на пільги.

Отже, щоб не порушувати прав працівників, слід проводити атестацію вчасно. За несвоєчасне та неякісне проведення атестації робочого місця за умовами праці керівник підприємства несе відповідальність відповідно до частини першої ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-X.

 

 


◦ Трудовi вiдносини
◦ Атестація
◦ Перевірки та відповідальність
ДЕМО ДОСТУП