Законодавство про охорону праці планують змінити


29.01.2021

Розмір допомоги на оздоровлення |Мінекономіки України має намір замінити застарілий Закон України «Про охорону праці» на новий під назвою «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі». Проєктом нового закону передбачається покласти на роботодавця такі обов’язки:

  • здійснювати оцінку та управління професійними ризиками, вести облік професійних факторів і професійних ризиків;
  • страхувати відповідно до законодавства відповідальність за шкоду життю і здоров’ю працівника, завдану внаслідок виконання ним трудових обов’язків (роботи);
  • визначати уповноваженого з безпеки та здоров’я працівників та/або укладати цивільно-правові договори з юридичною особою чи фізособою — підприємцем, які у встановленому законодавством порядку надають послуги у сфері безпеки та здоров’я працівників;
  • організовувати систему безпеки та здоров’я працівників, а також здійснювати контроль за її функціонуванням, в т. ч. шляхом організації проведення зовнішнього або внутрішнього аудиту;
  • у разі виконання трудових обов’язків на одному робочому місці або в одній робочій зоні працівниками різних роботодавців співпрацювати між собою з питань безпеки та здоров’я працівників, координувати свої дії з метою запобігання та захисту працівників від небезпечних та шкідливих професійних факторів та професійних ризиків, інформувати один одного та своїх працівників або їх представників про ці небезпечні та шкідливі професійні фактори та професійні ризики, а також про запобіжні та захисні заходи, які мають бути запроваджені чи вже запроваджені;
  • організовувати за власні кошти проходження працівниками навчання з безпеки та здоров’я працівників у робочий час із збереженням заробітної плати;
  • організовувати за власні кошти проходження працівниками медичних оглядів у робочий час із збереженням заробітної плати.

Працівники не будуть зобов’язані нести фінансові витрати, пов’язані з безпекою та здоров’ям на роботі.

 


◦ Охорона праці
ДЕМО ДОСТУП