ДПСУ наказом від 04.05.2023 р. № 322 затвердила Методику проведення перевірки достовірності, повноти нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та військового збору. Її призначено для застосування посадовими особами контролюючих органів під час виконання ними функціональних обов’язків. Вона має роз’яснювальний та інформаційний характер, не є вичерпною і може змінюватися та/або доповнюватися.

Методика містить інформацію щодо:

 • обсягів інформації, яка має бути перевірена та висвітлена в матеріалах перевірки; 
 • способів викладення в матеріалах перевірки фактів та обставин;
 • способів обґрунтування висновків. 

Під час проведення перевірки може бути використана інформація, що надійшла: 

 • від платників податків та податкових агентів, у т. ч. дані стандартного аудиторського файлу (SAF-T);
 • від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та Національного банку України, зокрема інформація: 
 • від банків, інших фінансових установ – інформація про наявність та рух коштів на рахунках платника податків, звіти про підзвітні рахунки, подані від фінансових агентів;
 • від органів влади інших держав, міжнародних організацій або нерезидентів; 
 • за наслідками податкового контролю;
 • від центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері цифрової економіки, інформація про відповідність резидентів Дія Сіті вимогам Закону України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», зокрема щодо включення/виключення платників податків до/з реєстру Дія Сіті;
 • інша інформація, оприлюднена відповідно до законодавства та/або добровільно чи за запитом надана контролюючому органу в установленому законодавством порядку, а також інформація, наведена у скарзі покупця (споживача) щодо порушення платником податків встановленого порядку проведення розрахункових операцій із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Метою документальної перевірки податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску є встановлення правильності та своєчасності їхнього нарахування та сплати (перерахування), а також відображення в обліку та звітності.

Перевірка ПДФО, військового збору та ЄСВ передбачає такі напрями дослідження: 

 • правильність формування обчислення об’єкта оподаткування ПДФО, військовим збором та бази нарахування єдиного внеску;
 • обґрунтованість застосовуваних розміру єдиного внеску, ставок податку на доходи фізичних осіб та правомірність застосування пільг;
 • дотримання вимог ведення поточних записів у первинному, аналітичному та синтетичному обліку господарських операцій, виходячи з яких нараховуються податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний внесок;
 • достовірність арифметичних розрахунків сум податкових зобов’язань із податку на доходи фізичних осіб, військового збору та сум єдиного внеску;
 • правильність складання і дотримання термінів подання звітності, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) контролюючим органам;
 • реальність відображення залишків заборгованості в розрахунках із бюджетами з податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного внеску в обліку;
 • своєчасність і повнота сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску.

Документальна перевірка включає порівняння первинних документів зі зведеними обліковими регістрами та визначення достовірності відображення господарських операцій у бухгалтерському обліку, взаємний контроль операцій, зіставлення облікових регістрів із даними Головної книги, показників фінансової та податкової звітності. 


Джерело: Державна податкова служба України