Змінено порядок видачі дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки


11.03.2020

Постановою уряду від 03.03.2020 р. № 207 внесено зміни до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107 (далі — Порядок).

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки видається тепер лише територіальним органом Держпраці (раніше — на певні види робіт ще й Держпраці) за місцем державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи — підприємця (п. 7). Тому внесено зміни й у п. 9 Порядку, згідно з якими заявниками є лише роботодавець, виробник або постачальник. Перелік документів для отримання дозволів не змінився:

— на виконання робіт підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

— на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

— на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки — висновок експертизи щодо відповідності машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені в додатку 7, здійснюються роботодавцем, виробником або постачальником (раніше — тільки роботодавцем) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Територіальний орган Держпраці здійснює реєстрацію декларацій на безоплатній основі протягом п'яти робочих днів з дня їх отримання. Відмова в реєстрації декларації не допускається.

У новій редакції викладено додатки 2, 3 та 6, 7 до Порядку, що містять переліки:

— видів робіт підвищеної небезпеки;

— машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

— видів робіт підвищеної небезпеки, які виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;

— машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що експлуатуються (застосовуються) на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.


◦ Зміни в законодавстві

Семінари та вебінари за темою

ДЕМО ДОСТУП