Законодавчі акти з трудового права, ухвалені в 2022 році


◦ Зміни в законодавстві
16 січня 2023 р.


Постанови КМУ

Постанова «Деякі питання бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03.03.2022 р. № 194

Уряд визначив порядок бронювання військовозобов’язаних в умовах воєнного стану. Для цього слід подати за затвердженою формою Міністерству економіки погоджені Міністерством оборони пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних у відповідних сферах, галузях національної економіки, на підприємствах, в установах.

 

Детальніше див. тут

Постанова «Про внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98» від 19.03.2022 р. № 321

Установлено, що строк відрядження, пов'язаного із забезпеченням діяльності державних органів влади в особливому режимі в умовах воєнного стану, працівників державних органів, які здійснюють функції з обслуговування державних органів влади, не може перевищувати 180 днів

Постанова «Про денонсацію Угод в галузі освіти і науки з Російською Федерацією» від 24.03.2022 р. № 355

Постановою денонсовано:

- Угоду між Урядом України і Урядом РФ про співробітництво в галузі культури, науки і освіти, вчинену у м. Москві 26.07.1995 р.;

- Угоду між КМУ і Урядом РФ про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту і вчені звання, вчинену у м. Москві 26.05.2000 р.;

- Угоду між КМУ і Урядом РФ про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчинену у м. Харкові 21.06.2002 р.

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 331» від 06.04.2022 р. № 415

Внесено зміни до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

Передбачено, що дія цього Порядку поширюється на роботодавців, які працевлаштували внутрішньо переміщених осіб під час воєнного стану в Україні, зокрема тих працівників, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи після працевлаштування.

Не зможуть отримати допомогу роботодавці, які є бюджетними установами, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Коментар на цю тему див. тут

Постанова «Про денонсацію Угод у галузі освіти і науки з Республікою Білорусь» від 09.04.2022 р. № 417

Постановою денонсовано:

- Угоду між КМУ та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання, вчинену у м. Мінську 06.02.1998 р.;

- Угоду між КМУ і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, вчинену у м. Мінську 16.05.2000 р.;

- Договір між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій, вчинений у м. Києві 17.12.1992 р.

Постанова «Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану» від 12.04.2022 р. № 440

Уряд постановив, що у період воєнного стану держслужбовці та працівники держорганів можуть працювати дистанційно лише за наявності можливостей для виконання їх посадових обов’язків та за умови їх перебування на території України. В разі перебування службовця або працівника державного органу в робочий час в Україні поза межами робочого місця без рішення керівника, крім перебування у службовому відрядженні,  до них може бути застосоване дисциплінарне стягнення

Постанова «Деякі питання організації роботи працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки на період воєнного стану» від 26.04.2022 р. № 481

Установлено, що на період воєнного стану для працівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки може запроваджуватися дистанційна робота за наявності організаційної і технічної можливості для виконання їх обов’язків.

Для членів виконавчого органу або керівника суб’єкта господарювання, які перебувають на території України, може запроваджуватися дистанційна робота за наявності можливості забезпечення належної (безперервної) роботи відповідного суб’єкта господарювання.

До держслужбовців за порушення норм цієї постанови «застосовується дисциплінарне стягнення відповідно до закону», а до членів виконавчого органу або керівників держпідприємств — звільнення

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 334» від 29.04.2022 р. № 509

Внесено зміни до постанови КМУ «Деякі питання реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, нарахування та виплати допомоги по безробіттю на період дії воєнного стану» від 19.03.2022 р. № 334. Змінено порядок надання статусу безробітного та допомоги по безробіттю під час війни.

 

Коментар до постанови див. тут

Постанова «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 1994 р. № 711» від 03.06.2022 р. № 648

Постановою КМУ від 14.10.1994 р. № 711 було затверджено перелік спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік

Постанова «Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю» від 21.06.2022 р. № 702

Постановою затверджено новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю, в тому числі на період воєнного стану.

 

Коментар до Порядку див. тут

Постанова «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 413» від 26.07.2022 р. № 835

Внесено зміни в додаток до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413, якою затверджено форму повідомлення про прийняття працівника на роботу/укладення гіг-контракту. Зокрема, в новій редакції викладено графи 9-11 повідомлення та додано нову примітку

Постанова «Про затвердження Порядку припинення трудового договору у разі смерті роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою» від 14.10.2022 р. № 1172

Порядком, зокрема, визначено детальну процедуру та алгоритм дій працівника, який бажає припинити трудовий договір у зв’язку зі смертю роботодавця — фізичної особи або набрання законної сили рішенням суду про визнання такої фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення її померлою.

 

Детальніше див. тут

Постанова «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 22.11.2022 р. № 1306

Скасовано обмеження на роботу сумісників державних підприємств. А саме визнано такими, що втратили чинність:

постанову КМУ від 03.04.1993 р. № 245;

п. 6 постанови КМУ і НБУ від 31.08.1996 р. № 1033;

постанову КМУ від 04.03.2015 р. № 81.

Згадані постанови визначали особливості роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій та запроваджували певні обмеження.

 

Детальніше див. тут

Постанова «Про затвердження переліку робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації» від 25.11.2022 р. № 1316

Затверджено Перелік робіт, які не потребують наявності в особи професійної або часткової професійної кваліфікації.

До переліку увійшли такі професії, як черговий бюро перепусток, мийник посуду, прибиральник виробничих приміщень тощо

Постанова «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2022 р. № 303» від 06.12.2022 р. № 1363

Уряд дозволив протягом періоду дії воєнного стану здійснювати позапланові перевірки на підставі окремих рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. Здійснювати ці заходи планують за наявності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, для виконання міжнародних зобов'язань

Постанова «Про затвердження Порядку розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця (власника або уповноваженого ним органу, фізичної особи, яка використовує працю найманих працівників) у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком» від 27.12.2022 р. № 1449

Постановою затверджено Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв’язку з виявленням невідповідності працівника займаній посаді за станом здоров’я за наявності в нього права на призначення дострокової пенсії за віком.

 

Детальніше див. тут

Постанова «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів» від 30.12.2022 р. № 1487

Постановою затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Новий документ значно об’ємніший порівняно з попереднім Порядком  № 921.

 

Детальніше див. тут


Розпорядження КМУ

Розпорядження «Про скасування наказу Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. № 43» від 22.11.2022 р. № 1047-р

Скасовано наказ Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» від 28.06.1993 р. № 43


Закони

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення пенсійного законодавства» від 15.02.2022 р. № 2040-IX

Законом відновлено норми про призначення достроково пенсії за віком за півтора року до досягнення пенсійного віку особам, трудовий договір з якими розірвано зв’язку із змінами в організації виробництва та за інших умов

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» від 15.03.2022 р. № 2121-IX

Законом передбачено, що добровольцям тероборони та захисникам (захисницям) України надається статус ветерана війни. У порядку, передбаченому КМУ, їх може бути визнано учасниками бойових дій, їм надається право отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, передбачена низка інших пільг, встановлених для ветеранів війни

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 24.03.2022 р. № 2153-IX

Законом передбачено поширення дії соціальних гарантій, визначених Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», на членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України. Зокрема, йдеться про:

- переважне право на залишення на роботі в разі вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці;

- призначення дострокової пенсії;

- набуття статусу непрацездатних членів сім’ї;

- додаткову відпустку;

- допомогу по тимчасовій непрацездатності (у розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу))

Закон України «Про внесення змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації деяких категорій громадян» від 14.04.2022 р. № 2196-IX

Законом розширено перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Зокрема, його доповнено такими категоріями громадян, як учні та викладачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідних закладах за основним місцем роботи не менш як на «0,75 ставки»

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування сфер зайнятості та загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття під час дії воєнного стану» від 21.04.2022 р. № 2220-IX

Законом, зокрема, спрощено процедури реєстрації безробітних та надання додаткових стимулів роботодавцям для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

 

Коментар до Закону див. тут

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 р. № 2259-IX

Законом передбачено, що у період дії воєнного стану особи призначаються на посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівників суб’єктів господарювання державного сектору, комунальних підприємств, установ, організацій керівником державної служби або суб’єктом призначення, сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради, начальником відповідної військової адміністрації без конкурсного відбору, на підставі документів, що підтверджують наявність у таких осіб громадянства України, освіти та досвіду роботи, встановленими щодо відповідних посад

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників» від 12.05.2022 р. № 2253-ІХ

Внесено зміни, зокрема, до КЗпП, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про зайнятість населення» щодо посилення захисту прав працівників. Передбачено норму стосовно укладення колективного договору також з фізособою-роботодавцем.

 

Коментар до змін — тут

Закон України «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня — Дня Української Державності» від 31.05.2022 р. № 2295-ІХ

Внесено зміни до ст. 73 КЗпП, якими встановлено новий святковий день — День Української Державності

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» від 01.07.2022 р. № 2352-IX

Внесено зміни до КЗпП, Закону України «Про оплату праці», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». З редакційними коментарями до змін можна ознайомитися у статтях:
 

Новації трудового законодавства: ознайомлення з новими нормами


- Зміни до закону про трудові відносини в період воєнного стану


- Оптимізація трудових відносин: зміни щодо оплати праці в КЗпП


- Оптимізація трудових відносин: зміни щодо оплати праці в Законі № 2136

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості» від 18.07.2022 р. № 2421-IX

У ст. 21-1 КЗпП закріплено нову форму трудового договору — трудовий договір з нефіксованим робочим часом.

 

Детальніше див. тут

 

Типова форма трудового договору з нефіксованим робочим часом затверджена наказом Мінекономіки «Про затвердження Примірної форми трудового договору з нефіксованим робочим часом» від  26.10.2022 р. № 4179

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність» від 19.07.2022 р. № 2434-IX

Законом запроваджені особливості застосування спрощеного режиму регулювання трудових відносин, які визначає глава III-Б КЗпП.

Такий режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання. Він передбачає можливість встановити індивідуальні умови праці працівника безпосередньо у трудовому договорі.

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо застосування праці іноземців та осіб без громадянства в Україні і надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за кордоном» від 21.09.2022 р. № 2623-IX

Законом, зокрема, удосконалено підстави видачі або продовження дії дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства; відмови у видачі або продовженні дії таких дозволів; скасовано вимогу до роботодавця сплачувати іноземному громадянину, працевлаштованому в Україні, винагороду в розмірі не менш як 10 мінімальних заробітних плат, тощо

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування служби зайнятості, соціального страхування на випадок безробіття, сприяння продуктивній зайнятості населення, у тому числі молоді, та впровадження нових активних програм на ринку праці» від 21.09.2022 р. № 2622-IX

Законом внесено зміни до КЗпП, Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. № 1533-III.

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних» від 07.10.2022 р. № 2664-IX

Змінами передбачено, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язаних.

Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних за їх бажанням

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» та деяких інших законів України щодо захисту прав фізичних осіб під час воєнного стану та спрощення обліку робочих місць для осіб з інвалідністю» від 18.10.2022 р. № 2682-IX

Законом, зокрема, передбачено, що підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, не повинні: звітувати про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю у Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (за підсумками 2022 р. звіт про зайнятість осіб з інвалідністю (форма № 10-ПОІ) подавати вже не потрібно). Однак, попри це, роботодавці й надалі зобов’язані виконувати норматив.

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час» від 04.11.2022 р. № 2732-IX

Законом, зокрема, визначаються умови, за яких військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, підлягають бронюванню.

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці» від 16.11.2022 р. № 2759-IX

Законом визначено поняття «мобінг» (цькування). Особи, які вважають, що вони зазнали мобінгу (цькування), мають право звернутися із скаргою до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, та/або до суду.

 

Детальніше див. тут

Закон України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо запобігання та протидії мобінгу (цькуванню)» від 01.12.2022 р. № 2806-ІХ

За вчинення мобінгу передбачена, зокрема, адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян у розмірі від 50 до 100 нмдг або громадські роботи на строк від 20 до 30 годин; накладення штрафу на фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю, посадових осіб — від 100 до 200 нмдг або громадські роботи на строк від 30 до 40 годин


Накази

Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Змін до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» від 21.04.2022 р. № 1581/5

Затверджено зміни до Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5.

 

Коментар до змін див. тут

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП