(Не)заповнення підсумкового рядка додатка 4ДФ


◦ Звітність
◦ Податкова звітність

Роз’яснюють фахівці ДПСУ


Чи необхідно заповнювати підсумковий рядок «Всього» за графами 3а, 3, 4а, 4, 5а та 5 розділу І додатка 4ДФ Єдиного звіту в разі подання його з типом форми «Звітний новий» або «Уточнюючий» та заповнення рядків на вилучення і введення?

Наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 р. № 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 р. № 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Розрахунок) та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі — Порядок № 4).

У разі необхідності проведення коригувань Розрахунку з типом «Звітний» до закінчення строку його подання подається Розрахунок з типом «Звітний новий» (п. 3 розділу V Порядку № 4).

Розрахунок з типом «Уточнюючий» подається після закінчення строку подання розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий». Уточнюючий Розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 5 розділу V Порядку № 4).

У складі Розрахунку з типом форми «Звітний новий» або «Уточнюючий» формується додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (далі — додаток 4ДФ) до Розрахунку, в рядку 01 якого відмічається відповідна клітинка «Звітний новий» чи «Уточнюючий».

Порядок заповнення «Звітного нового» та «Уточнюючого» Розрахунків при коригуванні сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору є однаковим. Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника (п. 6 розділу V Порядку № 4).

Відповідно до пп. 1 п. 10 розділу V Порядку коригування показників розділу I «Персоніфіковані дані про суми нарахованого (виплаченого) на користь фізичних осіб доходу та нарахованих (перерахованих) до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору» додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться таким чином:

  • для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» — на виключення рядка (абзац другий пп. 1 п. 10 розділу V Порядку № 4);
  • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» — на введення рядка (абзац третій пп. 1 п. 10 розділу V Порядку № 4);
  • для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого пп. 1 п. 10 Порядку № 4 та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього пп. 1 п. 10 Порядку № 4, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» — рядок на виключення, а в другому «0» — рядок на введення.

Разом з тим Порядком № 4 передбачено, що в останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу — за графою 3, нарахованого податку — за графою 4а, перерахованого податку — за графою 4, сума нарахованого військового збору — за графою 5а, сума перерахованого військового збору — за графою 5 (пп. 2 п. 4 розділу IV Порядку № 4).

Враховуючи викладене, у разі подання додатка 4ДФ до Розрахунку з типом форми «Звітний новий» або «Уточнюючий» та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо внесеною інформацією і введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок «Всього» за графами 3а, 3, 4а, 4, 5а та 5 розділу I не заповнюється.

 

Виправлення в додатку 4ДФ

Державна податкова служба України за аналізом прийнятих протягом першого місяця Розрахунків надала на офіційному сайті tax.gov.ua  такі роз’яснення щодо подання податковими агентами додатка 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску. 

 

Щодо типу Розрахунку

• «Звітний новий», «Уточнюючий» — містить інформацію винятково щодо коригування даних;

• «Звітний новий» — уточнення інформації за звітний період (видалення рядків з помилками, внесення замість них достовірної інформації або внесення інформації, яка не була внесена до «звітного» Розрахунку);

• «Уточнюючий» — уточнення інформації за попередні періоди.  

Різниця між «Звітним новим» та «Уточнюючим» полягає винятково у строках подання:

• «Звітний новий» подається до закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду;

• «Уточнюючий» — після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду.

 

Щодо подання «уточнюючих» розрахунків за попередні періоди

Виправлення помилок, які були допущені в Податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за звітні періоди до 01.01.2021 р.:

необхідно заповнити та подати: Розрахунок та додаток 4ДФ, який є невід’ємною частиною цього звіту і подається до контролюючого органу в складі такого Розрахунку.   

Заповнення реквізитних даних та коригування показників звітності розглянемо на прикладах.

 

Якщо необхідно подати уточнюючий звіт за 4 квартал 2020 р.

У Розрахунку зазначаємо:

• рядок 013 — «Уточнюючий»;

• звітний податковий період: рік — 2020, квартал — IV;

• номер Розрахунку — 1;

• заповнюємо всі необхідні реквізити по підприємству, зокрема рядки: 03; 031; 032; 091.

У додатку № 4ДФ:

• рядок 013 — «Уточнюючий»;

• звітний податковий період: рік — 2020, квартал — IV;

• увага: номер місяця в кварталі для «Уточнюючих» розрахунків за періоди до 01.01.2021 р. завжди приймає значення «3»;

• номер Розрахунку — 1;   

• номер додатка до Розрахунку — 1;

• заповнюємо всі необхідні реквізити по підприємству, зокрема рядки: 031; 032.

Якщо коригуємо показники у розділі I «Персоніфіковані дані»:

• увага: оскільки за минулі періоди в податковому розрахунку за ф. № 1ДФ зазначались квартальні суми у графах 3а, 3 та 4а, 4, то при коригуванні таких даних для виключення та/або введення нових показників зазначається інформація без розподілу по місяцях:

  • для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка та у графі 9 проставити «1» — на виключення рядка;
  • для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 9 проставити «0» — на введення рядка, зазначивши суму за відповідний квартал.

При цьому коригування показників Розрахунку за періоди до 01.01.2021 р. у розділі I графи 5а, 5 не заповнюються.

 

Якщо коригуємо показники в розділі II

Для виправлення помилок щодо суми військового збору видаляємо рядок з помилковою інформацією — у рядку «Військовий збір — виключення 4» потрібно повторити всі графи помилкового рядка. Необхідно зазначити правильну інформацію — у рядку «Військовий збір» відображаємо правильну суму військового збору за квартал.

Увага: зазначаються лише суми за квартал відповідного минулого періоду, за який проводиться таке коригування.


Запитання – відповіді із Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу ДПСУ (ЗІР)

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП