Отримання та підтвердження підприємством статусу критично важливого для оформлення бронювання


◦ Воєнний стан
◦ Військовий облік. Військова служба
◦ Бронювання
02.02.2023

Щоб забронювати працівників, відповідно до норм Порядку та критеріїв визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, затверджених постановою КМУ «Деякі питання реалізації положень Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час» від 27.01.2023 р. № 76 (далі — Порядок та критерії), підприємство, установа, організація має підтвердити статус критично важливого та відповідати певним критеріям.

Визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється за такими критеріями:

 • загальна сума податків, зборів, платежів, нарахованих, утриманих та сплачених до державного і місцевих бюджетів, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою контролюючого органу, в якому на обліку перебуває підприємство;
 • сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро, визначений за середньозваженим офіційним курсом Національного банку за той самий період, що підтверджується довідкою відповідного обслуговуючого банку;
 • підприємство має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою КМУ від 04.03.2015 р. № 83;
 • підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Критерії, за якими здійснюється визначення підприємства, яке має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади, встановлюються органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, за сферою їх управління чи галуззю національної економіки або обласною, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, або обласною, Київською та Севастопольською міськими військовими/військово-цивільними адміністраціями (у разі їх утворення) з урахуванням потреб територіальної громади;
 • відсутність заборгованості із ЄСВ, що підтверджується довідкою про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, або витягом з інформаційної системи органів ДПС щодо статусу розрахунків платника з бюджетом та цільовими фондами, засвідченим керівником підприємства;
 • розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб − працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше розміру середньої заробітної плати в регіоні за IV квартал 2021 р. (відповідно до даних Держстату), що підтверджується довідкою, наданою підприємством;
 • підприємство є резидентом Дія Сіті.

До критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період підприємств належать:

 • спеціалізовані установи ООН;
 • закордонні дипломатичні установи в Україні;
 • представництва донорських установ;
 • виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги;
 • представництва міжнародних організацій;
 • міжнародні та українські неурядові організації, які реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, затвердженим МЗС або Секретаріатом КМУ.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, крім підприємств, зазначених в абз. 2−5 п. 1 Порядку та критеріїв, критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність трьом або більше критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критеріїв.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період є відповідність двом або більше критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критерій, а саме для таких підприємств:

 • паливно-енергетичного комплексу;
 • які провадять діяльність у сфері охорони здоров’я, освіти та науки, фізичної культури і спорту, соціального захисту та належать до державної чи комунальної форми власності з включенням до Реєстру неприбуткових установ та організацій або утримуються за рахунок коштів державного чи місцевого бюджету, або надають населенню безоплатні послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності населення, на постійній основі;
 • лінійних аудіовізуальних медіа, які здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення з використанням радіочастотного ресурсу, програмне наповнення якого складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, або які залучені до системи оповіщення, та їх афілійованих осіб, а також державних та комунальних закладів культури.

 

Отримання підприємством статусу критично важливого

Підприємство, щоб отримати статус критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, у разі відповідності критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критеріїв, звертається до центрального органу виконавчої влади, іншого держоргану, органу держуправління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або до обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, або обласної, Київської та Севастопольської міських військових/військово-цивільних адміністрацій (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких воно розташовано.

До звернення додаються копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання

 або

 • квитанцією про прийняття податкової декларації в разі її подання засобами електронного зв’язку,

або

 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків,

або

 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу в разі надсилання податкової декларації поштою.

Орган, до якого надійшло звернення підприємства, зобов’язаний розглянути його на відповідність підприємства критеріям і за результатами розгляду прийняти одне з таких рішень:

 • про відповідність підприємства критеріям та визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
 • про невідповідність підприємства критеріям.

Якщо буде винесене рішення про відповідність підприємства критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критеріїв, і визначення його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, воно має містити відомості про:

 • ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ;
 • податковий номер платника податків;
 • повне та скорочене найменування підприємства;
 • критерії, яким відповідає підприємство.

Після отримання такого рішення центральний орган виконавчої влади, іншого держоргану, органу держуправління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, або обласна, Київська та Севастопольська міські військові/військово-цивільні адміністрації (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких підприємство розташовано, має надіслати його копію до Мінекономіки та Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Якщо прийнято рішення про невідповідність підприємства критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критеріїв, воно повинно містити інформацію про відмову у визначенні підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період з обґрунтуванням невідповідності критеріям.

 

Підтвердження підприємством статусу критично важливого

Підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період здійснюється підприємством не рідше ніж один раз на рік.

Для підтвердження свого статусу підприємство подає відповідну заяву до органу, який прийняв рішення про визначення такого підприємства критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. До неї мають бути додані копії підтвердних документів, а також інформація про подання підприємством в установленому законодавством порядку податкової звітності за останній календарний квартал, що підтверджується:

 • копією податкової декларації з відмітками (штампами) контролюючого органу, який отримав податкову декларацію, із зазначенням дати її отримання

 або

 • квитанцією про прийняття податкової декларації в разі її подання засобами електронного зв’язку,

або

 • квитанцією контролюючого органу, на який покладено функції щодо результатів перевірки та прийняття пакета звітних документів платників податків,

або

 • поштовим повідомленням з відміткою про вручення контролюючому органу в разі надсилання податкової декларації поштою.

Рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або про позбавлення такого статусу приймається в тому самому порядку, що і його отримання.

Тобто якщо буде прийнято рішення про відповідність підприємства критеріям, зазначеним у п. 2 Порядку та критеріїв, і підтвердження його критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, воно має містити відомості про:

 • ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ;
 • податковий номер платника податків;
 • повне та скорочене найменування підприємства;
 • критерії, яким відповідає підприємство.

Після отримання рішення про підтвердження статусу критично важливого підприємства для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період або про позбавлення такого статусу центральний орган виконавчої влади, іншого держоргану, органу держуправління, юрисдикція якого поширюється на всю територію України (за сферою управління чи галуззю національної економіки), або обласна, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, або обласна, Київська та Севастопольська міські військові/військово-цивільні адміністрації (у разі їх утворення), на території юрисдикції яких підприємство розташовано, в одноденний строк з дня прийняття такого рішення має надіслати його копію до Мінекономіки та Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

 


ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП