Розірвання строкового трудового договору з ініціативи працівника (ст. 39 КЗпП)


23 лютого 2021 р.

Порядок розірвання строкового трудового договору має певні особливості. Адже під час його укладення працівник погоджується на трудові відносини, які мають тривати певний строк (період), тож за нормами трудового законодавства він не може звільнитися за власним бажанням без поважних причин. Як бачимо, права працівників, які уклали трудовий договір на певний строк, дещо обмежені порівняно з тими, які надані працівникам, що працюють на безстроковій основі. 

Строковий трудовий договір може бути розірвано достроково на вимогу працівника лише в разі:

  • його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором;
  • порушення роботодавцем законодавства про працю, колективного або трудового договору;
  • у випадках, визначених частиною першою ст. 38 КЗпП (тобто винятково з поважних причин. При цьому визнання поважними причин, не передбачених законодавством, віднесено до компетенції роботодавця).

Працівник, який не має поважних причин для розірвання договору, не може достроково припинити трудові відносини з власної ініціативи, письмово попередивши роботодавця за два тижні, і припинити роботу після закінчення цього строку. Якщо поважні причини відсутні, сторони строкового трудового договору можуть дійти згоди щодо розірвання трудових відносин за п. 1 ст. 36 КЗпП.

Щодо строків звільнення, то норми ст. 39 КЗпП їх не визначають. А отже, можна вважати, що працівник може просити звільнити його в будь-який строк. Також, на думку автора, норма ст. 38 КЗпП, яка передбачає попередження роботодавця про звільнення за два тижні, в цьому випадку не може застосовуватися, оскільки ст. 39 КЗпП містить норми, що посилаються на ст. 38 КЗпП, в якій вказано про можливість припинення трудового договору в строк, про який просить працівник. 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП