Заповнення Єдиного звіту та виправлення помилок


◦ Звітність
◦ Податкова звітність

Роз’яснюють фахівці ДПСУ


Як провести коригування реквізитів рядка 09 «Ознака платника ЄСВ» заголовної частини Розрахунку?

Коригуванню підлягають показники, що зазначені в розділах I, II та ІІІ Розрахунку, тобто рядок 09 «Ознака платника єдиного внеску» заголовної частини Розрахунку можливо скоригувати лише в разі коригування помилки в розділах I або ІІ, ІІІ.


Який тип форми зазначає юридична особа в Розрахунку з додатками 1 та 4ДФ, який вона подає за себе після закінчення встановленого строку, якщо окремий Розрахунок за відокремлений неуповноважений підрозділ подано вчасно?

Якщо юридичною особою окремий Розрахунок за відокремлений неуповноважений підрозділ подано у встановлені строки для його подання, а Розрахунок з додатками 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» та 4ДФ «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за себе не подавався, то під час формування після закінчення строку неподаного Розрахунку, який подається за звітний період вперше, зазначається тип форми «Звітний».


Чи подає Розрахунок та додаток 1 до Розрахунку роботодавець, штатна чисельність якого складається з одного найманого працівника, що перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку), та по якому у звітному кварталі не здійснювалось нарахування (виплата) доходів?

Роботодавець, штатна чисельність якого складається з одного найманого працівника, що перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного/шестирічного віку) та по якому у звітному кварталі не здійснювалось нарахування (виплата) доходів, додаток 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» (далі — Додаток 1) до Розрахунку не подає.

При цьому в разі наявності законодавчих підстав для подання Розрахунку рядок 101 «Середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період, осіб» заголовної частини Розрахунку не заповнюється, а в рядку 104 «Облікова кількість штатних працівників» заголовної частини Розрахунку проставляється «1».


Яку суму ЄСВ необхідно зазначати в рядку 3 розділу І Розрахунку, якщо у зв’язку із округленнями розраховані показники не відповідають підсумковим значенням Додатка 1 до Розрахунку?

Грошові суми в додатках до Розрахунку заповнюються в гривнях з копійками. При цьому зазначені суми округлюються до двох десяткових знаків за загальновстановленими правилами.

Показники в рядку 3 розділу І Розрахунку формуються в «автоматичному режимі» за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення шляхом експорту підсумкових значень із Додатка 1 до Розрахунку.

При цьому суми єдиного внеску, які необхідно перераховувати роботодавцю, повинні відповідати сумам, які відображені в рядку 7 (у розрізі місяців ) або рядку 8 (за звітний квартал) розділу І Розрахунку.


До якого контролюючого органу подавати Розрахунок та сплачувати ЄСВ у разі зміни протягом звітного кварталу місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району?

У разі зміни місцезнаходження, пов’язаного зі зміною адміністративного району, сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подання Розрахунку здійснюються за новим місцем обліку.


Яким чином у Розрахунку заповнюється рядок 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)»?

Рядок 105 «Кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення)» Розрахунку включає кількість працівників, інформація про яких відображена в Додатку 1.

Проте до рядка 105 Розрахунку не включаються працівники або інші фізичні особи, по яким у зв’язку з відпусткою без збереження заробітної плати, перебуванням повний місяць на «лікарняному», який буде оплачений в наступному місяці, чи відсутністю доходу (оскільки відпускні були нараховані в попередньому місяці) у Додатку 1 до Розрахунку зазначається тільки кількість днів.


В яких випадках заповнюються рядки 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1 розділу І Розрахунку?

Рядки 3.2.1, 3.3.1 та 3.4.1 розділу І Розрахунку заповнюються в разі застосування роботодавцями ставок ЄСВ у розмірі 8,41 %, 5,3 %, 5,5 % при нарахуванні суми заробітної плати, суми винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, оплати допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

Зазначені у вказаних вище рядках суми є довідковими, з метою визначення недоотриманих Пенсійним фондом України сум ЄСВ, які були б сплачені роботодавцями при застосуванні єдиного внеску у розмірі (22 %), до суми заробітної плати (доходу) осіб з інвалідністю, зазначеної у рядках 2.2 (8,41 %), 2.3 (5,3 %) та 2.4 (5,5 %) розділу І Розрахунку.


Чи потрібно формувати Додаток 1 до Розрахунку за звітний квартал страхувальникам (роботодавцям), якщо показники для декларування наявні лише в одному місяці звітного кварталу?

Додаток 1 до Розрахунку не формується та не подається лише за умови відсутності показників для декларування протягом усього кварталу. Якщо показники для декларування наявні лише в одному з місяців кварталу, то Додаток 1 до Розрахунку подається за кожен з таких місяців, а пусті рядки прокреслюються (у разі подання документа в електронному вигляді — такі рядки не заповнюються).


Скільки необхідно подати Розрахунків з типом «Уточнюючий», якщо в Додатку 1 до Розрахунку одночасно уточнюються реквізити та суми нарахованого ЄСВ стосовно застрахованих осіб?

Якщо в Додатку 1 до Розрахунку одночасно уточнюються реквізити та суми нарахованого ЄСВ стосовно застрахованих осіб, то формуються та подаються два окремих Розрахунки з типом «Уточнюючий».

Так, до контролюючого органу подається Розрахунок з типом «Уточнюючий» з Додатком 1, у якому проводиться коригування реквізитів з використанням ознак «1» (рядок на виключення) та «0» (рядок на введення) та Розрахунок з типом «Уточнюючий» з Додатком 1, у якому проводиться коригування сум нарахованого єдиного внеску з використанням типів нарахувань 2 та 3.


Як у розділу І Розрахунку з типом «Уточнюючий» провести коригування сум ЄСВ у зв’язку з виправленням помилок?

У разі проведення коригувань сум ЄСВ у зв’язку з виправленням помилок у розділі І Розрахунку з типом «Уточнюючий» заповнюються такі рядки:

  • рядок 4 «Донараховано та/або доутримано єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилок, допущених в попередніх звітних періодах, та/або у зв’язку з уточненням проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 4.1 + р. 4.2 + р. 4.3)»;
  • рядок 6 «Сума, на яку зменшено суму нарахувань та або утримань з єдиного внеску у зв’язку з виправленням помилки, допущеної в попередніх звітних періодах, та/або у зв’язку з уточненням, проведеним поза межами звітного періоду, усього (р. 6.1 + р. 6.2 + р. 6.3)».

Заповнення Розрахунку з типом «Уточнюючий» під час коригування сум ЄСВ проводиться на підставі даних Додатка 1 до Розрахунку з використанням типів нарахувань 2 та 3.

При цьому заголовна частина такого Розрахунку має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01–05 та в рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06.

Водночас додатки, інформація щодо яких не коригується, в рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.


Яким чином у Розрахунку та додатках 1, 2 або 3 до нього з типами форм «Звітний новий» провести коригування сум ЄСВ у зв’язку з виправленням помилок до закінчення строку подання?

Коригування сум ЄСВ у Розрахунку з типом форми «Звітний новий» проводиться з використанням ознаки «0» (якщо рядок потрібно ввести) чи ознаки «1» (якщо рядок потрібно виключити). Аналогічний порядок застосовується в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку.


Як у Розрахунку з типом форми «Звітний новий» провести коригування реквізитів, що не стосуються застрахованої особи, у зв’язку з виправленням помилок?

У Розрахунку з типом форми «Звітний новий» коригування виключно реквізитів проводиться на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами, які уточнюються.

При цьому Розрахунок з типом «Звітний новий» має містити обов’язкові реквізити, визначені в рядках 01–05 та в рядку 031 для платників єдиного внеску, а також інформацію про додатки, у яких буде проводитись коригування, та їх кількість, що визначені в рядку 06 Розрахунку. При цьому додатки, інформація щодо яких не коригується, у рядку 06 не вказуються та відповідно не подаються.


Яким чином у додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку до закінчення строку його подання, провести коригування реквізитів, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум ЄСВ у зв’язку з виправленням помиок?

У разі виявлення платником ЄСВ або його правонаступником в додатках 1, 2 або 3 до Розрахунку до закінчення строку його подання помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум нарахованого ЄСВ, формується відповідний додаток з типом «Звітний новий», у якому коригуються лише рядки, які уточнюються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий».

При цьому коригування проводиться в такому порядку: одним рядком виключається попередньо внесена інформація, а другим вноситься правильна інформація. У такому разі в першому рядку відповідної графи вказується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення.


Яким чином у Додатку 1 до Розрахунку після закінчення строку його подання провести коригування сум ЄСВ та реквізитів, що стосуються застрахованої особи, у зв’язку з виправленням помилок?

Після закінчення граничного строку подання Розрахунку подається Розрахунок з типом «Уточнюючий».

Коригування в Додатку 1 з типом «Уточнюючий» помилки лише в реквізитах, що стосуються застрахованої особи та не стосуються сум ЄСВ, у відповідному додатку з типом «Уточнюючий» проводиться з використанням ознаки «0» (якщо рядок потрібно ввести) чи ознаки «1» (якщо рядок потрібно виключити).

Заповнення «Уточнюючого» Розрахунку в разі коригування сум ЄСВ проводиться з використанням типів нарахувань 2 та 3, при цьому ознака «0» (якщо потрібно ввести рядок) чи ознака «1» (якщо потрібно вивести рядок) не застосовуються.

Якщо платнику ЄСВ поза межами звітного (податкового) періоду необхідно одночасно уточнити інформацію щодо реквізитів та сум нарахованого єдиного внеску стосовно застрахованих осіб у Додатку 1 до Розрахунку, поданого з типом «Звітний» або «Звітний новий», спочатку в Розрахунку з типом «Уточнюючий» платником єдиного внеску проводиться коригування реквізитів, які уточнюються на підставі інформації з попередньо поданого Розрахунку з типом «Звітний» або «Звітний новий» з використанням ознаки «0» (якщо рядок потрібно ввести) чи ознаки «1» (якщо рядок потрібно виключити).

Потім формується Розрахунок з типом «Уточнюючий» для коригування показників єдиного внеску з використанням типів нарахувань 2 та 3.


Яким чином у Розрахунку після закінчення строку його подання провести коригування реквізитів, що не стосуються застрахованої особи, у зв’язку з виправленням помилок?

Якщо після закінчення строку подання Розрахунку з типом «Звітний» та/або «Звітний новий» необхідно провести коригування реквізитів, що не стосуються застрахованої особи, у зв’язку з виправленням помилок, то подається Розрахунок з типом «Уточнюючий».

«Уточнюючий» Розрахунок (у разі коригування виключно реквізитів) для платників єдиного внеску подається на підставі інформації з раніше поданих Розрахунків і містить інформацію лише за рядками з реквізитами, які уточнюються.

Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до платника податків.


Яким чином заповнюється графа 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку та чи потрібно доповнювати зліва нулями інформацію про серію та номер паспорта фізособи?

Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, у графі 2 зазначається: 

  • для власників паспорта у формі книжечки серія та номер паспорта у форматі NN — дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX — шість цифр номера паспорта; 
  • для власників паспорта у формі пластикової картки у форматі ХХХХХХХХХ — дев’ять цифр номера паспорта громадянина України у формі пластикової картки типу ID-1, що містить безконтактний електронний носій.

Заповнення клітинок у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку проводиться зліва направо, пропуски (пробіли) при цьому не допускаються. Мінімальна кількість знаків у цій графі — 8. Податковому агенту не потрібно у графі 2 «Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» додатка 4ДФ до Розрахунку доповнювати зліва направо нулями інформацію про серію та номер паспорта фізичної особи.


Яким чином заповнюються графи 4 та 5 додатка 4ДФ до Розрахунку, якщо заробітна плата виплачується несвоєчасно (у наступному кварталі), а сума ПДФО перераховується до бюджету у визначений термін, а саме протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів?

Якщо заробітна плата виплачується несвоєчасно (у наступному кварталі), то, незважаючи на те, що податок на доходи фізичних осіб перераховується до бюджету протягом 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходів, сума фактично перерахованого до бюджету податку відображається у графі 4 «Сума перерахованого податку» та у графі 5 «Сума перерахованого військового збору» додатка 4ДФ до Розрахунку за наступний місяць (квартал).


Чи потрібно відображати в рядку «Працювало за цивільно-правовими договорами» додатка 4ДФ до Розрахунку кількість ФОП, на користь яких виплачувались доходи?

Ні, не потрібно. До кількості працюючих за цивільно-правовими договорами не належать фізичні особи — підприємці, які виконували роботи згідно з цивільно-правовими договорами.


Запитання — відповіді із Загальнодоступного
інформаційно-довідкового ресурсу ДПСУ (ЗІР)

 

 

ПЕРЕДПЛАТА

за найкращими умовами звертайтесь у відділ передплати

0 800 214 008

або заходьте в

МАГАЗИН

«ЗАПИТАННЯ — ВІДПОВІДЬ»

Безкоштовна пряма телефонна лінія для передплатників

0 800 214 009
044 581 57 07

Пн-Пт з 10:00 до 15:00

ДЕМО ДОСТУП